บำรุงรักษาเซิฟเวอร์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2020

ผู้บังคับการทุกท่าน

โปรดเรียนให้ทราบว่า เซิฟเวอร์ World of Tanks Asia จะทำการปิดเซิฟเวอร์เพื่อบำรุงรักษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2020 จะมีอย่างน้อย 1 เซิฟเวอร์ยังคงทำการอยู่ในช่วงบำรุงรักษานี้

  • แผนเวลาบำรุงรักษา HK (08:00-08:25 UTC+7)
  • ไม่ได้อยู่ในแผนบำรุงรักษา ANZ (09:00-09:25 UTC+7)

เซิฟเวอร์เกมจะปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงทำการบำรุงรักษาและอาจจะส่งผลถึงหน้ากองทัพในช่วงปิดนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิด