ปิดบำรุงรักษาเซิฟเวอร์ในวันที่ 09 พฤศจิกายน 2020

ผู้บังคับการทุกท่าน

โปรดเรียนให้ทราบว่า เซิฟเวอร์ World of Tanks Asia จะทำการปิดเซิฟเวอร์เพื่อบำรุงรักษาในวันที่ 09 พฤศจิกายน 2020

  • ไม่ได้อยู่ในแผนบำรุงรักษา (05:30-06:00 UTC+7)

เซิฟเวอร์เกมจะปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงทำการบำรุงรักษาและอาจจะส่งผลถึงหน้ากองทัพในช่วงปิดนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิด