โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

แจ้งปิดบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 9 สิงหาคม

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en

ทีมงาน World of Tanks แจ้งขอทำการปิดบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 55 เวลา 7.00น. ถึง 7.30น. ตามเวลาประเทศไทย โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30 นาที

ขออถภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิด