ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์การทดสอบทั่วไป วันที่ 02 สิงหาคม 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบว่าเซิร์ฟเวอร์การทดสอบทั่วไปของ World of Tanks จะปิดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงใน วันที่ 2 สิงหาคม 2021 เวลา 19:00 ถึง 19:45 น. เพื่อปล่อยแพทช์ย่อย 1.14 CT3_1 เซิร์ฟเวอร์การทดสอบทั่วไปจะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงซ่อมบำรุง


 

ปิด