โครงการอ้างอิงปิดปรับปรุงในวันที่ 17 มิถุนายน 2020

ผู้บังครับการทุกท่าน!

ทีมงาน World of Tanks ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกคนทราบว่าจะมีการปิดปรับปรุงระบบโครงการอ้างอิงในวันที่ 17 มิถุนายน 2020 ช่วงประมาณ (01:30 - 01:40 UTC+7) จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 นาที 

ในช่วงปิดปรับปรุงนี้จะไม่สามารถใช้งานระบบโครงการอ้างอิงได้

ขออภัยในความไม่สะดวก


 

ปิด