โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ทดสอบระยะสั้นในวันที่ 22 กพ.

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en

เรียนท่านผู้บัญชาการ

ทีมงาน  World of Tanks ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าจะมีการปัดปรับปรุงตัวเซิฟเวอร์เพื่อทำการอัพเดท 8.3 ในวันที่ 16กุมภาพันธ์ 2556  เริ่มเวลา  23.01 น.ตามเวลาในไทย (08:00 UTC) โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที

ปิด