โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

ประกาศปิดปรับปรุงระบบเว็บไซต์ วันที่ 28 มิถุนายน

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en

ทีมงานเกม World of Tanks ขอแจ้งให้ผู้บัญชาการทุกท่านทราบเกี่ยวกับการปิดปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ในวันที่ 28 มิถุนายน เริ่มตั้งแต่เวลา 14:00hrs (SG, MY, PH), 13:00 hrs (TH)  โดยใช้เวลาในการปรับปรุงประมาณ 1 ชั่วโมง

ขอบคุณผู้เล่นทุกท่านค่ะ

ปิด