โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

แจ้งงดการให้บริการ PayPal ใน Gift Shop ชั่วคราว

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en

ทางทีมงาน World of Tanks แจ้งขอทำการงดการให้บริการ PayPal ใน Gift Shop ชั่วคราว ทั้ังนี้ หากใช้งานได้เป็นปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ในกรณีที่พบปัญหา สามารถติดต่อ Support

ขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิด