ปิดซ่อมบำรุงการรบจัดอันดับ วันที่ 2 กรกฏาคม 2021

ผู้บังคับการ,

World of Tanks จะทำการบำรุงรักษาในโหมดการรบจัดอันดับ ในวันที่ 02 กรกฎาคม 2021 เวลา 02:30 น. เป็นเวลา 20 นาที

การรบจัดอันดับจะใช้งานไม่ได้ในช่วงการซ่อมบำรุง

ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิด