ปิดปรับปรุงแผนที่โลก วันที่ 28 กรกฏาคม 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบว่า แผนที่โลก ของ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงใน วันที่ 28 กรกฏาคม 2021 ตั้งแต่เวลา 11:05 น. ถึง 12:35 น. เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ หน้ากองทัพจะไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการปรับปรุง

แพชโน้ต

  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการ
ปิด