ปิดปรับปรุง แผนที่โลก วันที่ 6 พฤษภาคม 2021

ผู้บังคับการ!

โปรดทราบว่า แผนที่โลก จะปิดซ่อมบำรุงตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2021, 16:00 UTC + 7 ถึง 7 พฤษภาคม 2021, 16:00 UTC + 7 เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แผนที่โลกจะไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขอขอบคุณสำหรับความอดทนและความเข้าใจต่อการซ่อมบำรุงนี้!

ปิด