ปิดปรับปรุงเร่งด่วน 03 สิงหาคม 2020

ผู้บังคับการทุกท่าน

เราขอเรียนให้ทราบว่าเซิฟเวอร์ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อทำกรซ่อมบำรุงในวันที่ 03 สิงหาคม 2020 ประมาณ (10:00 - 13:00 UTC+7) เพื่อแก้ปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้น ขออภัยในความไม่สะดวก


 

  • [อัพเดต 13:33 UTC+7] การปิดซ่อมบำรุงนี้จะขยายเวลาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง
ปิด