โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

ปิดปรับปรุง Sandbox Server วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en zh-tw ja

ผู้บัญชาการ,

โปรดทรบว่า จะมีการปิดปรับปรุง ในเซิฟเวอร์ Sandbox ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เริ่มตั้งแต่ 15:00 เวลาไทย.

เซิฟเวอร์ Sandbox จะใช้งานไม่ได้ จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

พักหลัยตาสักแปป เดี่ยวเราจะกลับมา!

ปิด