โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

การโอนย้ายไอดี มายังเซิร์ฟเวอร์เอเชียอาคเนย์ [อัพเดต]

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en


แจ้ง ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน

หลังจากที่ได้รับข้อมูลตอบกลับอย่างมากมายจากผู้เล่นในช่วง รวมพลพบปะพูดคุย ทีมงานขอแจ้งข่าวดีให้กับทุกท่านทราบ

ทีมงานได้ปรึกษาหารือ และต่อรองกับทีมผู้พัฒนาอยู่นาน ในที่สุด ทีมงานมีความยินดีที่จะแจ้งเกี่ยวกับ ผู้เล่นสามารถย้าย ID ได้ในเร็วๆ นี้
สำหรับผู้เล่นที่สนในต้องการย้าย ID ของคุณจากเซิร์ฟเวอร์อื่น มายังเซิร์ฟเวอร์ SEA กรุณา ลงทะเบียนสมัคร ID ที่นี่ เพื่อจองชื่อตัวละคร

ทั้งนี้ ทีมงานขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะย้าย ID ทำการทดสอบเล่นที่เซิร์ฟเวอร์ SEA เสียก่อน เนื่องจากการเลือกย้ายเซิร์ฟเวอร์ ตามที่่ท่านได้ตัดสินใจแล้วจะถือเป็นสิ้นสุด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในส่วนของการย้าย ID จะเป็นการดำเนินการครั้งเดียว และผู้เล่นไม่สามารถย้ายกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์เดิม หากตัดสินใจทำเรื่องย้าย ID ไปแล้ว ข้อมูล ID ปัจจุบันจะถูกย้ายมายัง ID ที่มีอยู่ ในเซิร์ฟเวอร์ SEA

กรุณาติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการย้าย ID และวันย้าย ID ต่อไป

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ ฟอรั่ม

ปิด