โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

9.0.1 อัพเดทเสริม

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en zh-tw ja

ขอแจ้งให้ทราบถึงการอัพเดทเสริมที่มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน เวลา 4:00 ตามเวลาไทย  (25th April @ 21:00 UTC)เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการในอัพเดท 9.0.โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ขออภัยในความไม่สะดวเ


 

รายการความเปลี่ยนแปลงใน 9.0.1 เทียบกับ 0.9.0

  • แก้ไจปัญหาการเกิดโปรแกรมปิดตัวลง
  • แก้ไขปัญหาการค้างที่ 'อัพเดทพลขับ' ที่ปรากฎเมื่อผู้เล่นตกลงคำเชิญเข้าพลาทูน ซึ่งอยู่ในเซิฟเวอร์อื่นๆ และเมื่อพยายามสร้างกองร้อยรถถัง ระหว่างที่ท่านเข้าเข้าห้องฝึก
  • การลดคุณภาภที่ตกลงในกรณีที่รถถังถูกทำลาย และ รถถังระเบิด
  • ทำเอฟเฟกของรถถังระเบิดป้อมปืนใหม่
  • แก้ไขการแสดงส่วนผิวสีแดงในการทำลายปืนของ IS-3
  • แก้ไขบั๊กที่เกิดจากการขาดทอง ในกรณีการซื้อตรา และจารึกชั่วคราว
ปิด