รวมพลพบปะพูดคุย เมือง Davao ประเทศฟิลิปปินส์ (20 พ.ค. 2012)

Meet the Tank Commanders Tournament Davao City, PH (May 20,2012)
ปิด