งานแถลงข่าวเกม World of Tanks ที่ประเทศสิงคโปร์ (26 เม.ย. 2012)

World of Tanks Press Conference (26 April 2012)
ปิด