ประกาศจับ (ภาพ) เหล่าทหารหญิง WOT Girls ที่ประเทศไทย (15 เม.ย. 2012)

Thailand - Capture WoT Girls' Photo (Day 2)
ปิด