ประกาศจับ (ภาพ) เหล่าทหารหญิง WOT Girls ประเทศไทย (14 เม.ย. 2012)

Thailand - Capture WoT Girls' Photo (Day 1)
ปิด