กิจกรรม Cafe Challenge & FREE PLAY @ Homeground ประเทศสิงโปร์ (09-10 มิ.ย. 2012)

Cafe Challenge & FREE PLAY @ Homeground (09-10 June, 2012)
ปิด