1. อัพเดท 9.16

อัพเดตแล้ว

อัพเดท 9.16

อัพเดท 9.16 ของ World of Tanks มีกำหนดการใช้งานปลายปีนี้ มีมุมมองที่น่าสนใจมากมายในการอัพเดทครั้งนี้ รวมทั้งการมาของแผนที่ปารีส ในการรบสุ่ม และ การเสริมในสัญชาติใหม่ สวีเดนในเกม! สายวิจัยของสวีเดนจะเข้ามาลุยกับเราด้วยรถถังพรีเมี่ยมเป็นอันดับแรก

แผนที่ปารีส

แผนที่นี้ มีกำหนดการใช้งานในโหมด Rampage มาก่อน แต่ด้วยเวลานั้น ได้มีการตัดสินใจในการยั้งมันไว้ก่อน

นับแต่นั้นเราได้ทำงานบนแผนที่นี้เรื่อยมา เพื่อปรับใช้งานสำหรับการรบสุ่ม แผนที่นี้ในที่สุดก็พร้อมเปิดตัวเข้าในสนามรบของ World of Tanks ในการอัพเดทครั้งต่อไปนี้

Strv m/42-57 Alt A.2

รถถังพรีเมี่ยมกลางเทียร์ VI นี้จะมาเปิดตัวใน World of Tanks เป็นคันแรก

2. สัญชาติใหม่:สวีเดน

อัพเดตแล้ว

สัญชาติใหม่:สวีเดน

3. กิจกรรมสำหรับโหมดเกมใหม่

อัพเดตแล้ว
ปิด