1. รถถัง: 9.15

อัพเดตแล้ว
 • แทนที่ Waffenträger auf E 100 ด้วย Grille 15  หลังการแทนที่ ลูกเรือจะได้รับการฝึกสำหรับรถถังใหม่ ข้อมูลสถิติจาก Waffenträger auf E 100 จะบันทึกไว้ในประวัติการใช้งาน ระหว่างที่สถิติสำหรับ Grille 15 จะมีขึ้นต่างหาก
 • ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของรถถังต่อไปนี้:
  •  Kanonenjagdpanzer
  •  А-32
  • T-22 medium
  • 59-Patton
  • M56 Scorpion
  •  T95E2
  • 112
  • STA-2
  • Pz.Kpfw. V/IV and Pz.Kpfw. V/IV Alpha
  • T95E6
  • O-Ni
  • O-I Experimental
  • O-I
  • Achilles
  • Challenger
  • Heavy Tank No. VI, Škoda T 40, และรถถังอื่นๆที่มีปืน 88 mm L/56
 • ทำใหม่ในรถถัง 19 คันในคุณภาพ HD

  China / Czechoslovakia

   

  59-Patton

  ความเร็วการถอยสูงสุดเปลี่ยนจาก 16 กม/ชมเป็น 20 กม/ชม.

   
   

  ระยะการมองของ 59-Patton ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 370 m เป็น 400 m.

   
   

  เวลาเล็งของ 90 mm Gun M41 สำหรับ 59-Patton ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.5 วิเป็น 2.3 วิ

   
   

  เวลาบรรจุของ 90 mm Gun M41 สำหรับ 59-Patton ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 7.6 วิเป็น 7.5 วิ

   
   

  การกระจายของ 90 mm Gun M41 เปลี่ยนจาก 0.38 m เป็น 0.36 m.

   
   

  ปรับปรุงพลังยิง และพารามิเตอร์การเล็ง ปรับปรุง ระยะการมอง ปรับปรุงความเร็วการถอย รถถังตอนนี้สามารถใช้งานพลังดาเมจสูงต่อนาทีได้ และความคล่องตัวที่ปรับปรุงเพื่อทำลายรถถังศัตรูได้ไวขึ้น โดยการเล็งไปยังจุดอ่อน ความคล่องตัวที่ปรับปรุง จะยังเพิ่มในการเอสตัวรอด.

   

  Škoda T 40

  การเจาะเกราะของ Vz. 39N OPG shell สำหรับ 8,8 cm vz. 37N ปืนเปลี่ยนจาก 132 mm เป็น 145 mm.

   
   

  เพิ่มกระสุน Nárazový

  เพิ่มกระสุน Vz. 46 průpalný

  อ้างอิงคล้ายๆกับที่มีในรถถัง Heavy Tank No. VI.

  อังกฤา

   

  Achilles

  การกระจายขณะเคลื่อนที่ด้วย Achilles IIC กันกระเทือน ลดลง 4%.

   
   

  การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ด้วย Achilles IIC ันกระเทือน  เพิ่มขึ้น 4%.

   
   

  เวลาบรรจุของ OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII สำหรับ Achilles Duck Bill ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 4.6 วิเป็น 4.4 วิ

   
   

  การกระจายของ OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII เปลี่ยนจาก 0.33 m เป็น 0.32 m.

   
   

  ปรับปรุงพารามิเตอร์การเล็ง และเพิ่มดาเมจต่อนาที รถถัง TD นี้จะดีกว่า ในการล่า และทำลายรถถัง

   

  Challenger

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ Challenger กันกระเทือนเปลี่ยนจาก 26 เป็น 28.

   
   

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย Challenger กันกระเทือนลดลง 14%.

   
   

  การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ด้วย Challenger กันกระเทือนลดลง 7%.

   
   

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย Avenger กันกระเทือนลดลง 15%.

   
   

  การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ด้วย Avenger กันกระเทือนลดลง 8%.

   
   

  เวลาบรรจุของ OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII สำหรับ Challenger ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 4.5 วิเป็น 4.4 วิ

   
   

  การกระจายของ OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII เปลี่ยนจาก 0.34 m เป็น 0.32 m.

   
   

  เวลาเล็งของ OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII สำหรับ Avenger ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 1.7 วิเป็น 1.6 วิ

   
   

  เวลาบรรจุของ OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII สำหรับ Avenger ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 4.1 วิเป็น 3.9 วิ

   
   

  การกระจายบนป้อมปืนหมุนของ OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII ลดลง 20%.

   
   

  การกระจายของ OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII เปลี่ยนจาก 0.33 m เป็น 0.3 m.

   
   

  ปรับปรุงพารามิเตอร์การเล็ง และเพิ่มดาเมจต่อนาที รถถัง TD นี้จะดีกว่า ในการล่า และทำลายรถถัง

  USSR

   

  А-32

  การกระจายของ 76 mm L-10U ปืนเปลี่ยนจาก 0.525 m เป็น 0.44 m.

   
   

  เพิ่มกระสุน UBR-354KA .

  เพิ่มกระสุน  UBR-354KB .

  เพิ่มกระสุน  UOF-354K .

  นำกระสุน BP-350A ออก.

  เสริมการเจาะเกราะ ความแม่นยำ และ ความเร็วกระบอกปืน ในการที่จะทำให้รถถังแข่งขันได้ในการรบสุ่มปัจจุบัน

   

  Т-22 med.

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ T-22 med. กันกระเทือนเปลี่ยนจาก 54 เป็น 40.

   
   

  Dispersion on the move with the T-22 med. suspension increased by 50%.

   
   

  การกระจายบนตัวถังเคลื่อนที่ด้วย T-22 med. กันกระเทือน เพิ่มขึ้น 50%.

   
   

  ความสามารถการข้ามพื้นที่แข็ง สำหรับ T-22 med. ันกระเทือน  ลดลง 50%.

   
   

  ความสามารถการข้ามพื้นที่ ปรกติของ T-22 med. กันกระเทือน  ลดลง 43%.

   
   

  ความสามารถการข้ามพื้นที่ อ่อนนุ่ม T-22 med. กันกระเทือน  ลดลง 33%.

   
   

  เวลาเล็งของ 100 mm D-54TS gun สำหรับ T-22 med. ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 1.9 วิเป็น 2.4 วิ

   
   

  เวลาบรรจุของ 100 mm D-54TS gun สำหรับ T-22 med. ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 7.5 วิเป็น 8.1 วิ

   
   

  การกระจายบนป้อมปืนหมุนของ 100 mm D-54TS gun เพิ่มขึ้น 50%.

   
   

  การกระจายของ 100 mm D-54TS ปืนเปลี่ยนจาก 0.33 m เป็น 0.38 m.

   
   

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ T-22 med. ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 48 องศา/วิเป็น 30 องศา/วิ.

   
   

  รถถัง T-22 med. เป็นรถถังอเนกประสงค์ ที่มีเนื้อหาในการโจมตีแบบรถถังกลาง และเกราะที่ไว้ใจได้ เนื่องด้วยการออกแบบตัวถังพิเศษ เนื้อหาที่มีทั้งหมดส่งผลให้ T-22 medium ทำผลงานได้ใกล้กับเพื่อนๆของมัน ดังนั้น มีการตัดสินใจในการดูผลประสิทธิภาพคุณสมบัติของรถถังคันนี้ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพเทียบได้กับรถถังกลางที่วิจัยได้ของเทียร์ X รถถัง T-22 med. จะยังคงเกราะที่ดีเยี่ยม และผู้เล่นที่ได้รับมันไปแล้วยังเป็นเจ้าของรถถังที่ทรงพลัง และเฉพาะตัว

  เยอรมัน

   

  Pz.Kpfw. V/IV Alpha

  ราคาของลายพรางลดลง 17%.

   
   

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย Pz.Kpfw. V/IV กันกระเทือนลดลง 33%.

   
   

  การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ด้วย Pz.Kpfw. V/IV กันกระเทือนลดลง 11%.

   
   

  ระยะการมองของ Pz.Kpfw. V/IV ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 350 m เป็น 365 m.

   
   

  เวลาเล็งของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 gun สำหรับ Pz.Kpfw. V/IV ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.3 วิเป็น 2.0 วิ

   
   

  การกระจายหลังยิงของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 gun ลดลง 12%.

   
   

  การกระจายของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ปืนเปลี่ยนจาก 0.39 m เป็น 0.37 m.

   
   

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ Pz.Kpfw. V/IV ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 30 องศา/วิเป็น 44 องศา/วิ.

   
   

  ความทนทานลดลงจาก 820 HP เป็น 520 HP.

   
   

  เทียร์รถถังเปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก VI เป็น V

  เทียร์ของ Pz.Kpfw. V/IV ป้อมปืนเปลี่ยนจาก IV เป็น V.

  เทียร์ของ Pz.Kpfw. V/IV กันกระเทือนเปลี่ยนจาก VI เป็น V.

  รถถังนี้ ได้อัพเดทให้มีการแข่งขันในการรบสุ่มมากขึ้น มันจะไม่เห็นในการรบเทียร์ VII  และมันย้ายจากเทียร์ VI ไปเป็นเทียร์ V. ปรับปรุงเสถียรปืน และความแม่นยำ

   

  Pz.Kpfw. V/IV

  ราคาของลายพรางลดลง 17%.

   
   

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย Pz.Kpfw. V/IV กันกระเทือนลดลง 33%.

   
   

  การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ด้วย Pz.Kpfw. V/IV กันกระเทือนลดลง 11%.

   
   

  ระยะการมองของ Pz.Kpfw. V/IV ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 350 m เป็น 365 m.

   
   

  เวลาเล็งของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 gun สำหรับ Pz.Kpfw. V/IV ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.3 วิเป็น 2.0 วิ

   
   

  การกระจายหลังยิงของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 gun ลดลง 12%.

   
   

  การกระจายของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ปืนเปลี่ยนจาก 0.39 m เป็น 0.37 m.

   
   

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ Pz.Kpfw. V/IV ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 30 องศา/วิเป็น 44 องศา/วิ.

   
   

  ความทนทานลดลงจาก 820 HP เป็น 520 HP.

   
   

  เทียร์รถถังเปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก VI เป็น V

  เทียร์ของ Pz.Kpfw. V/IV ป้อมปืนเปลี่ยนจาก IV เป็น V.

  เทียร์ของ Pz.Kpfw. V/IV กันกระเทือนเปลี่ยนจาก VI เป็น V.

  รถถังนี้ ได้อัพเดทให้มีการแข่งขันในการรบสุ่มมากขึ้น มันจะไม่เห็นในการรบเทียร์ VII  และมันย้ายจากเทียร์ VI ไปเป็นเทียร์ V. ปรับปรุงเสถียรปืน และความแม่นยำ

   

  Kanonenjagdpanzer

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย Kanonenjagdpanzer กันกระเทือน เพิ่มขึ้น 20%.

   
   

  การกระจายในตัวถังเคลื่อนที่ด้วยKanonenjagdpanzer กันกระเทือน  เพิ่มขึ้น 20%.

   
   

  เวลาเล็งของ 90 mm Rheinmetall DM1 gun สำหรับ Kanonenjagdpanzer superstructure เปลี่ยนจาก 2 วิเป็น 1.8 วิ

   
   

  การเจาะเกราะของ DM13A1 shell สำหรับ 90 mm Rheinmetall DM1 ปืนเปลี่ยนจาก 212 mm เป็น 238 mm.

   
   

  เพิ่มกระสุน DM502 .

  พิ่มกระสุน M431 .

  ตอนนี้เป็นรถถัง TD 8ล่องตัว ด้วยพลังยิงต้นๆ และการเจาะที่ดีเลิศ ลดความเสถียรในการเคลื่อนที่ ซึ่งทำให้ลดประสิทธิภาพของการยิงขณะเคลื่อนที่ ปรับปรุงเวลาการเล็ง การเจาะ และความเร็วปากกระบอก รถถังนี้เหมาะในการหาตำแหน่งที่ดี และยิงจากจุดนั้น

  อเมริกา

   

  M56 Scorpion

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย M56 Scorpion กันกระเทือน  ลดลง12%.

   
   

  การกระจายในตัวถังเคลื่อนที่ด้วย M56 Scorpion กันกระเทือน  ลดลง 12%.

   
   

  ความเร็วการถอยสูงสุดเปลี่ยนจาก 12 กม/ชมเป็น 17 กม/ชม.

   
   

  เวลาเล็งของ 90 mm Gun M54 สำหรับ M56 Scorpion ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.0 วิเป็น 1.9 วิ

   
   

  การกระจายในลำกล้องเคลื่อนที่ 90 mm Gun M54 ลดลง 29%.

   
   

  ปรับปรุงการคล่องตัว และความเร็วการถอย รถถัง M56 ตอนนี้สามารถไปรอบๆในแผนที่ได้อย่างดี ลดเวลาการเล็ง ในตอนนี้มันสามารถออกมาจากที่กำบัง ยิง และกลับไปในที่กำบังได้ไวกว่าเดิม

   

  T95E2

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย T95E2 กันกระเทือน  ลดลง 36%.

   
   

  การกระจายในตัวถังเคลื่อนที่ด้วย T95E2&nbspกันกระเทือน  ลดลง 36%.

   
   

  ระยะการมองของ T95E2 ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 390 m เป็น 400 m.

   
   

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ T95E2 ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 32 องศา/วิเป็น 44 องศา/วิ.

   
   

  ปรับปรุงความเ และความแม่นในขณะเคลื่อนที่ ปรับปรุงระยะการมอง เวลาการเล็งที่สั้นลง ปรับปรุงระยะการมองที่ 400m (ท๊อปของเทียร์)

   

  T95E6

  ความสามารถการข้ามพื้นที่แบบแข็งของ T95E6 กันกระเทือน< เพิ่มขึ้น 22%.

   
   

  ความสามารถการข้ามพื้นที่ปรกติของ T95E6 <กันกระเทือน เพิ่มขึ้น   20%.

   
   

  ความสามารถการข้ามพื้นที่อ่อนนุ่ม T95E6 กันกระเทือน เพิ่มขึ้น 10%.

   
   

  เวลาเล็งของ 120 mm Gun T123E6 สำหรับ T95E6 ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.3 วิเป็น 2 วิ

   
   

  การกระจายของ 120 mm Gun T123E6 เปลี่ยนจาก 0.4 m เป็น 0.38 m.

   
   

  ปรับปรุงความสามารถข้ามพื้นที่ ลดเวลาการเล็ง ปรับปรุงความแม่นของปืน.<

  ญี่ปุ่น

   

  Type 91 Heavy

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย Dai-chi Osaka Sensha กันกระเทือน  ลดลง15%.

   
   

  การกระจายในตัวถังเคลื่อนที่ด้วย Dai-chi Osaka Sensha กันกระเทือน  ลดลง 15%.

   
   

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย Type 91 Heavy กันกระเทือน  ลดลง17%.

   
   

  การกระจายในตัวถังเคลื่อนที่ด้วย Type 91 Heavy กันกระเทือน  ลดลง 17%.

   
   

  เวลาบรรจุของ 47 mm Gun Type 1 สำหรับ Type 91 Heavy เปลี่ยนจาก 2.2 วิเป็น 2.1 วิ

   
   

  เวลาเล็งของ 7 cm Gun Type 94 สำหรับ Type 91 Heavy ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.8 วิเป็น 2.6 วิ

   
   

  เวลาบรรจุของ 7 cm Gun Type 94 สำหรับ Type 91 Heavy ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 4.2 วิเป็น 4 วิ

   
   

  การกระจายของ 7 cm Gun Type 94 เปลี่ยนจาก 0.52 m เป็น 0.48 m.

   
   

  ปรับปรุงพารามิเตอร์การเล็ง และความเสถียร ปรับปรุงดาเมจต่อนาที

   

  Type 95 Heavy

  เวลาเล็งของ 7 cm Gun Type 94 สำหรับ Type 95 ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.9 วิเป็น 2.3 วิ

   
   

  เวลาเล็งของ 7.5 cm Tank Gun Type 99 สำหรับ Type 95 ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.5 วิเป็น 2.3 วิ

   
   

  เวลาบรรจุของ 7.5 cm Tank Gun Type 99 สำหรับ Type 95 ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 3.4 เป็น 3.3 วิ

   
   

  การกระจายบนป้อมปืนหมุนของ 7.5 cm Tank Gun Type 99 ลดลง 29%.

   
   

  ความทนทานเพิ่มจาก 430 HP เป็น 440 HP.

   
   

  ปรับปรุงพลังยิง และความทนทานของรถถัง

   

  O-I Experimental

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ O-I Experimental กันกระเทือนเปลี่ยนจาก 22 เป็น 20.

   
   

  การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ด้วย O-I Experimental กันกระเทือนเพิ่มขึ้น 9%.

   
   

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ O-I Experimental Kai กันกระเทือนเปลี่ยนจาก 24 เป็น 22.

   
   

  การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ด้วย O-I Experimental Kai กันกระเทือนเพิ่มขึ้น 10%.

   
   

  เวลาเล็งของ 10 cm Cannon Type 14 สำหรับ O-I Experimental ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.6 วิเป็น 2.8 วิ

   
   

  เวลาบรรจุของ 10 cm Cannon Type 14 สำหรับ O-I Experimental ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 9.7 วิเป็น 10 วิ

   
   

  เวลาเล็งของ 12 cm Short Barrel Gun สำหรับ O-I Experimental ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.6 วิเป็น 2.9 วิ

   
   

  เวลาบรรจุของ 12 cm Short Barrel Gun สำหรับ O-I Experimental ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 9.6 วิเป็น 10.5 วิ

   
   

  การกระจายบนป้อมปืนหมุนของ 12 cm Short Barrel Gun เพิ่มขึ้น 29%.

   
   

  เวลาบรรจุของ 7.5 cm Tank Gun Type 3 สำหรับ O-I Experimental ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 3.5 วิเป็น 3.6 วิ

   
   

  การกระจายบนป้อมปืนหมุนของ 7.5 cm Tank Gun Type 3 เพิ่มขึ้น 17%.

   
   

  เวลาเล็งของ 7.5 cm Tank Gun Type 5 สำหรับ O-I Experimental ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 2.2 วิเป็น 2.3 วิ

   
   

  เวลาบรรจุของ 7.5 cm Tank Gun Type 5 สำหรับ O-I Experimental ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 3.6 วิเป็น 3.7 วิ

   
   

  การกระจายบนป้อมปืนหมุนของ 7.5 cm Tank Gun Type 5 เพิ่มขึ้น 20%.

   
   

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ O-I Experimental ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 26 องศา/วิเป็น 22 องศา/วิ.

   
   

  การเปลี่ยนแปลงที่มีในรถถังนี้สร้างเพื่อให้ทำงานคล้ายๆกับรถถังหนักคันอื่นๆ ในเทียร์เดียวกันในการรบ รถถัง O-I Exp. จะสามารถมุ่งไปข้างหน้าได้ ในการรับดาเมจ แต่มีการปรับแต่งการเล็งจะส่งผลต่อ O-I Exp. ผู้บัญชาการในการใช้เวลาเล็กน้อยในการเล็งก่อนยิง

   

  O-I

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ O-I กันกระเทือนเปลี่ยนจาก 20 เป็น 16.

   
   

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ O-I Kai กันกระเทือนเปลี่ยนจาก 22 เป็น 18.

   
   

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย O-I Kai กันกระเทือนเพิ่มขึ้น 11%.

   
   

  การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ด้วย O-I Kai กันกระเทือนเพิ่มขึ้น 22%.

   
   

  เวลาบรรจุของ 10 cm Cannon Type 92 สำหรับ O-I turret changed 11.1 วิเป็น 12 วิ

   
   

  การกระจายบนป้อมปืนหมุนของ 10 cm Cannon Type 92 เพิ่มขึ้น 14%.

   
   

  เวลาบรรจุของ 15 cm Howitzer Type 96 สำหรับ O-I ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 25 วิเป็น 26 วิ

   
   

  การกระจายบนป้อมปืนหมุนของ 15 cm Howitzer Type 96 เพิ่มขึ้น 12%.

   
   

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ O-I ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 20 องศา/วิเป็น 18 องศา/วิ.

   
   

  ความทนทานลดลงจาก 970 HP เป็น 950 HP.

   
   

  คล้ายๆกับ O-I Experimental, การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการรบ  O-I โดยประมาณ เท่ากับเพื่อนในรุ่น การเปลี่ยนสำคัญในรถถังนี้สัมพันธ์กับ การเล็งปืน และความเสถียรของพารามิเตอร์

   

  Heavy Tank No. VI

  การเจาะเกราะของ Pzgr 39 shell สำหรับ 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 ปืนเปลี่ยนจาก 132 mm เป็น 145 mm.

   
   

  เพิ่มกระสุน Pzgr. 40 .

  เพิ่มกระสุน  Sprgr. .

  อัพเกรดการเจาะของกระสุนมาตรฐาน ตอนนี้รถถังเทียร์ VI แบบหนักด้วยดาเมจที่ยอดเยี่ยมต่อนาที และพลัง HP ที่มหาศาล ในตอนนี้มันสามารถเจาะรถถังเทียร์ VIII จากด้านหน้า โดยการยิงเข้าที่จุดอ่อนได้

   

  STA-2

  เวลาบรรจุของ 90 mm Rifled Gun สำหรับ STA-2 ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 7.1 วิเป็น 7.5 วิ

   
   

  การกระจายหลังยิงของ 90 mm Rifled Gun ลดลง 14%.

   
   

  การเจาะเกราะของ M318A1 shell สำหรับ 90 mm Rifled Gun เปลี่ยนจาก 185.9 mm เป็น 212 mm.

   
   

  เพิ่มกระสุน  M71.

  เพิ่มกระสุน  Type 70 .

  ตอนนี้รถถัง STA-2 เล่นเหมือน STA-1. อย่างไรก็ตาม มันกลายเป็นรถถังสนับสนุนมากกว่า การเจาะที่เพิ่ม แต่ดาเมจต่อนาทีลดลง มันจะยิงน้อยกว่าเดิม แต่โอกาสการเจาะนั้นจะมากขึ้น

   

  Type 4 Heavy

  ความสามารถการข้ามพื้นแข็งสำหรับ Type 4 Heavy Kai กันกระเทือนเพิ่มขึ้น 15%.

   
   

  ความสามารถการข้ามพื้นปรกติสำหรับ Type 4 Heavy Kai กันกระเทือนเพิ่มขึ้น 14%.

   
   

  ความสามารถการข้ามพื้นอ่อนนุ่มสำหรับ Type 4 Heavy Kai กันกระเทือนเพิ่มขึ้น 10%.

   
   

  ความเร็วการไปข้างหน้าสูงสุดเปลี่ยนจาก 20 กม/ชมเป็น 25 กม/ชม.

   
   

  เวลาบรรจุของ 14 cm/50 3rd Year Type gun สำหรับ Type 4 Heavy ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 20.8 วิเป็น 19.8 วิ

   
   

  วามคล่องตัว และความสามารถการข้ามพื้นที่ ได้รับการปรับปรุง จากรถถังเทียร์ IX ซึ่งจะมีผลในแง่บวก ในความสามารถการโจมตีในการบ อัตราการยิงของปืนท๊อปนั้นได้รับการปรับปรุง ซึ่งจะเพิ่มพลังยิง และความสามารถการบุกของรถถัง

   

  Type 5 Heavy

  การกระจายในการเคลื่อนที่ด้วย Type 5 Heavy กันกระเทือนลดลง 25%.

   
   

  การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ด้วย Type 5 Heavy กันกระเทือนลดลง 17%.

   
   

  ความเร็วการถอยสูงสุดเปลี่ยนจาก 10 กม/ชมเป็น 11 กม/ชม.

   
   

  เวลาบรรจุของ 14 cm/50 3rd Year Type gun สำหรับ Type 5 Heavy ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 17.7 วิเป็น 17.1 วิ

   
   

  การกระจายบนป้อมปืนหมุนของ 14 cm/50 3rd Year Type gun ลดลง 14%.

   
   

  ความเร็วการเคลื่อนที่ของ Type 5 Heavy ป้อมปืนเปลี่ยนจาก 18 องศา/วิเป็น 20 องศา/วิ.

   
   

  ความทนทานเพิ่มจาก 2,800 HP เป็น 2,900 HP.

   
   

  รถถังได้รับการเสริมพลังชีวิต ในการที่เพิ่มความทนทานในการรบ นอกจากนี้ค่าพารามิเตอร์ของปืน ได้รับการปรับปรุงด้วย (อัตรการยิง และความเสถียร)

   

26/04/16

รถถังกลางเทียร์ X อังกฤษใหม่

คลิกเพื่อขยาย

T95/Chieftain
     
 

11/04/16

Click to enlarge.

T-45
     
 

28/03/16

Click to enlarge.

AMX 13 90
     
 
Bishop
     
 
BT-7
   
   
Centurion Mk. I
   
   
Chi-He
   
   
Chi-Nu Kai
   
   
M60
   
   
Object 430
   
   
Pz.Kpfw. 38t
   
   
SU-85B
   
   
SU-122-54
   
   
T1 Cunningham
   
   
T43
   
   
T67
   
   
T-80
   
   
T-127
   
   
VK 30.01P
   
   
WZ-131
   
   

2. รถถัง: 9.14

อัพเดตแล้ว

กดปุ่ม "ย้อนกลับ" บนเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อกลับไปยังเมนูเลือกรถถัง.

11/03/16

คลิกเพื่อขยาย.

Czołg średni B.B.T.Br.Panc
     
 

12/02/16

คลิกเพื่อขยาย.

Kirovets 1
     
 
T25 Pilot
   
   
leKpz M41/90MM
   
   
Grille 15
   
   
Bat.-Châtillon 25t AP
   
   
AC IV
   
   
ปิด