ผู้บังคับการ!

เมื่อคุณพยายามที่จะไปถึงชัยชนะ กลยุทธ์ที่ดีและความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับสนามรบก็มีความสำคัญพอๆ กับทักษะการต่อสู้ ในส่วนนี้ คุณจะพบชุดคู่มือแผนที่และข้อมูลซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไป!

คู่มือแผนที่จะถูกเพิ่มพร้อมกับเกมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโปรดคอยติดตาม!

แผนที่ตามระดับของพาหนะ

ใน World of Tanks แผนที่ที่คุณจะพบจะแตกต่างกันไปตามระดับพาหนะของคุณ ตรวจสอบแผนภูมิที่มีประโยชน์ด้านล่างเพื่อดูว่าแผนที่ใดที่คุณอาจจะได้เจอในการสู้รบครั้งต่อไป!

  • การรบพื้นฐาน
  • การรบเผชิญหน้า
  • การรบบุกปะทะ
  • การรบใหญ่

แผนที่

ระดับของพาหนะ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
หมู่บ้านทะเลสาบ Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เอนสก์ Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ทุ่งหญ้า Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เส้นแมนเนอร์ไฮม์ Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ซากเมือง Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เหมือง Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
สวนกว้าง Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png
จังหวัด Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png
คาเรเลีย Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
มาลินอฟก้า Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ฮิมเมลสดอร์ฟ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
โพรโครอฟก้า Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
มูโรแวงก้า Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เออร์เลนเบริ์ก Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ผา Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
สำนักสงฆ์ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
แม่น้ำทราย Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ช่องผ่านเขา Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ฟยอรด์ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เรดไชร์ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
อ่าวชาวประมง Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
แนวซีคฟรีด Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เวสต์ฟิลด์ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เอล ฮัลลัฟ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
สนามบิน Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
โอ๊ค Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ทางด่วน Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ชายฝั่งเงียบสงบ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เขตแดนจักรวรรดิ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ทุนดรา Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
แม่น้ำไข่มุก Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
โอเวอร์ลอร์ด Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
พิลเซน Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ปารีส Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ธารน้ำแข็ง Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
สตุดยานกี Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
มินสก์ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เมืองร้าง Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
คาร์คอฟ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เบอร์ลิน Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ท่าหลบภัย Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png

แผนที่

ระดับของพาหนะ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คาเรเลีย Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
มาลินอฟก้า Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ฮิมเมลสดอร์ฟ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
โพรโครอฟก้า Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
หมู่บ้านทะเลสาบ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เอนสก์ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
มูโรแวงก้า Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เออร์เลนเบริ์ก Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เหมือง Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ผา Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
แม่น้ำทราย Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ทุ่งหญ้า Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เรดไชร์ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
ซากเมือง Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
แนวซีคฟรีด Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เวสต์ฟิลด์ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เอล ฮัลลัฟ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
แม่น้ำไข่มุก Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
พิลเซน Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
สตุดยานกี Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เมืองร้าง Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เบอร์ลิน Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png

แผนที่

ระดับของพาหนะ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คาเรเลีย Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เออร์เลนเบริ์ก Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
แนวซีคฟรีด Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png
เมืองร้าง Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png Ja-za.png

แผนที่

ระดับของพาหนะ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
เนเบลเบิร์ก Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png
คลอนไดค์ Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png
ดินแดนห่างไกล Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-protiv.png Ja-za.png
ปิด