การฝึก&คุณสมบัติของลูกเรือ

ลูกเรือแต่ละคนในเกม World of Tanks มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป แบ่งออกเป็น 5 แบบ ผู้บังคับบัญชา, คนขับ, คนบรรจุกระสุน, คนยิงกระสุน และคนติดต่อสื่อสาร

จำนวนลูกเรือภายในรถถังแต่ละคันมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ 2  - 6 คน ไม่มีรถถังคันใดใน World of Tanks ที่ขับเคลื่อนโดยไม่มีลูกเรือภายในนั้น  แต่ละการสู้รบลูกเรือจะได้รับค่าประสบการณ์เช่นเดียวกับรถถัง ลูกเรือที่ออกรบเป็นเวลานานจะมีฝีมือเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา ในช่วงเริ่มต้นลูกเรือทุกคนจะมีค่าการฝึกฝนอยู่ที่ 50% หากการสู้รบออกมาดี ค่าประการณ์ที่ได้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นจนค่าฝึกฝนเต็ม 100%  และผลที่ได้คือสมรรถนะสูงสุดของรถถัง

รับทราบ ! ทุกๆ 10% ในความสามารถการรบของผู้บังคับบัญชาจะเพิ่มโบนัส 1% ให้กับลูกเรือทุกคน เช่น ผู้บังคับบัญชามีค่าฝึกฝน 50% ลูกเรือภายในรถถังก็จะมีค่าฝึกฝนที่ 55% และหากผู้บังคับบัญชามีค่าฝึกฝน 100% ลูกเรือก็จะมีค่าฝึกฝน 110%

 

เกร็ดย่อยเกี่ยวกับการฝึกฝนลูกเรือ

ลูกเรือแต่ละคนจะมีสัญชาติของตัวเอง ซึ่งทำให้ทำงานได้เฉพาะบนรถถังประจำประเทศเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น คนยิงกระสุนชาติอเมริกา ไม่สามารถใช้งานกับรถถังเยอรมันได้) ลูกเรือจะถูกฝึกให้ใช้งานรถถังเฉพาะคันเท่านั้น (และรถถังพรีเมี่ยมทุกคัน ชาติเดียวกัน ชนิดเดียวกัน) เมื่อลูกเรือโดนย้ายไปประจำรถถังต่างชนิด เขาจะสูญเสียความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด สำหรับค่าประสบการณ์ ลูกเรือจะได้รับจากการรบเท่าๆ กันกับรถถัง เช่น รถถัง MS-1 ได้ 1000exp ผู้บังคับบัญชาและคนขับก็จะได้รับ 1000exp เช่นกัน

ค่าประสบการณ์ที่ได้รับจะลดลงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :

  • ถ้าลูกเรือประจำรถถังพรีเมี่ยม แต่ฝึกฝนมาจากรถถังชนิดอื่น (เช่น ลูกเรือจาก Panther มาประจำใน Lowe) เขาจะได้รับประสบการณ์เพียง 50% เท่านั้น
  • ถ้าหากลูกเรือประจำรถถังที่ไม่ใช่พรีเมี่ยม แต่ฝึกฝนมาจากรถถังชนิดเดียวกัน (เช่น จาก Panther มาประจำใน Panther2) จะได้รับประสบการณ์เพียง 50%
  • ถ้าลูกเรือต่อสู้บนรถถังที่ไม่ใช่พรีเมี่ยม แต่ฝึกฝนมากจากรถถังชนิดอื่น (เช่น จาก Panter มาประจำใน Maus) เขาจะได้รับค่าประสบการณ์เพียง 25%
  • ถ้าหากลูกเรือถูกยิง เขาจะโดนตัดค่าประสบการณ์ออก 10% ถ้าลูกเรือคนหนึ่งโดนยิงและไม่ได้รับการรักษาภายในสนามรบ หรือรถถังถูกทำลาย ลูกเรือคนนั้นจะได้รับ 90% ของค่าประสบการณ์ทั้งหมด

ที่โรงเก็บรถ สามารถดูข้อมูลจำนวนเปอร์เซ็นต์ และสีบนชื่อของรถถัง  สำหรับ Premium M3 Stuart: 1.คือลูกเรือที่ถูกฝึกมากับรถคันนี้  2.คือลูกเรือที่ฝึกฝนมากับรถถังชนิดเดียวกัน  3.คือลูกเรือที่ฝึกฝนมาจากรถถังแบบอื่น (จำนวนเปอร์เซ็นเป็นสีแดง)

 

  รับทราบ ! (ตัวอย่าง จากการได้รับค่า Exp 1000)

  1.  ถ้าชนะครั้งแรกของวัน ลูกเรือจะได้รับ 2000 exp
  2. ถ้าชนะครั้งแรกของวัน และได้รับค่าฝึกฝนพิเศษ ลูกเรือแต่ละคนจะได้รับ 4000exp
  3. "ชนะครั้งแรกของวัน" จะคิดแยกตามรถถังแต่ละคัน เช่นถ้าคุณได้รับ exp สองเท่าจาก MS-1 แล้ว ส่งลูกเรือไปที่ Premium T-127 ลูกเรือก็จะได้รับ exp สองเท่าเช่นกัน

กลไกการฝึกฝนลูกเรือ

การฝึกฝนลูกเรือสามารถทำได้ตลอดเวลา เมื่อซื้อรถถังคันใหม่ จะได้รับลูกเรือที่มีความสามารถพื้นฐานเต็ม 100%  และลูกเรือที่ฝึกฝนมาอย่างดีทำให้รถถังแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ การเลือกออฟชั่นนี้สามารถเลือกได้ที่ Tank Academy ที่หน้าต่างซื้อขาย:

 โปรดจำไว้ว่า การฝึกฝนจาก Tank Academy สามารถใช้งาน Gold ในเกม

ถ้า คุณต้องการฝึกฝนลูกเรือที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องทำคือเลือกรถถังที่ต้องการ คลิกขวาที่ลูกเรือแล้วเปิด Personal File ที่เมนู :

ใน Personal File คลิกที่แท็บ Tranining แล้วเลือก Tank Academy (ซื้อด้วย Gold)  จากนั้นความสามารถถูกเพิ่มระดับได้ถึง 100% :

ถ้า หากว่าลูกเรือได้รับค่าประสบการณ์ หรือถ้าคุณฝึกฝนเขาใหม่อีกครั้ง ระดับการฝึกฝนที่ Rapid Courses หรือใน Regimental School อาจจะมีค่าสูงกว่าที่แสดง ตัวอย่างเช่น การฝึกฝนลูกเรือที่มีค่าฝึกฝนรถถังหนัก 100% แล้ว ฝึกฝนที่ Regimental School จะได้รับ 90% แทนที่ 75%

 

การฝึกฝนแบบเร่งด่วน 

ค่า ประสบการณ์ที่ได้จากการสู้รบจะส่งตรงไปที่ลูกเรือทุกคน  รถถังจะถึงสถานะสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อส่วนประกอบทั้งหมดถูกวิจัยแล้ว และเมื่อรถถังถึงสถานะสูงสุด  เข้าไปที่โรงรถจากนั้นเลือก Accelerate Training 

ในหน้าต่าง ให้เลือก ยืนยันการเลือก :

ลูกเรือที่ "อ่อนแอที่สุด" จะได้ค่าประสบการณ์เป็นสองเท่า และลูกเรือคนอื่นจะได้รับค่าประสบการณ์ปกติ ในกรณีนี้รถถังจะไม่ได้รับค่าประสบการณ์ 

หากคุณจะขายรถถังเพื่อซื้อคันใหม่แต่ไม่ต้องการเสียลูกเรือไป ลูกเรือเหล่านั้นสามารถรับการฝึกฝนกับรถคันอื่นได้ อย่างไรก็ตามลูกเรือทุกคนมีสัญชาติของตนเอง ลูกเรือของโซเวียตไม่สามารถย้ายไปประจำในรถถังเยอรมันหรืออเมริกาได้ 

การย้ายลูกเรือ คุณต้องส่งลูกเรือกลับเข้าโรงฝึกทหารก่อนการขายรถถัง: เลือกรถถังและคลิกที่ลูกเรือ ในหน้าต่างป๊อปอัพ เลือก Send to Barracks (และทำอย่างเดียวกับลูกเรือทุกคนในนั้น) :

การย้ายลูกเรือกลับสู่โรงฝึกทหารสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ เลือก "Send to Barracks and Demount Equipment" ในหน้าขายรถถัง 

 

เมื่อใดที่คุณขายรถถังคนเก่าและซื้อคันใหม่ ให้เลือก"Buy the tank without a crew" เพราะว่าคุณได้ย้ายลูกเรื่อเข้าโรงทหารแล้ว คลิกที่ "Barracks" แล้วคลิกขวาที่ลูกเรือที่ต้องการ  เลือกแท็บ"Tranining" แล้วเลือก "Personal File" เพื่อย้ายลูกเรือไปประจำรถถังคันใหม่ 

 

เมื่อคุณได้รถถังคันใหม่แล้วคุณสามารถส่งลูกเรือที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีไปประจำการ :

การ ฝึกฝนสำหรับลูกเรือเพื่อไปประจำรถถังคันใหม่ : เปิด "Personal File" ของลูกเรือแต่ละคน เลือกระดับการฝึกฝน (Tank Academy, Regiment School, Rapid Courses) จากนั้นเลือก"Train" 

โปรดจำไว้ว่า ความสามารถหลักไม่สามารถเปลี่ยนได้ เช่นหน่วยติดต่อสื่อสารไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลปืนหรือผู้บังคับบัญชาได้ 

 

ทักษะและความสามารถพิเศษ 

เมื่อลูกเรือมีทักษะหลักถึง 100% แล้ว เขาสามารถเลือกฝึกทักษะและความสามารถพิเศษได้ 

 

 

ทักษะทั่วไป
Jack-of-all-trades
ทักษะ การซ่อมแซม

ค่าการฝึกฝนทักษะนี่ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ ความเร็วในการซ่อมแซมยึ่งมากขึ้นเท่านั้น (จนถึงระดับสีเหลือง)

 Tutor
ทักษะ การพรางตัว

ยิ่งค่าทักษะนี้มีมากเท่าไหร่ โอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะเห็นคุณจะยิ่งน้อยลงเท่านั้น (ปกคลุมด้วยพุ่มไม้ ดีกว่าระยะห่างที่น้อย) 

Eagle Eye
ทักษะ ดับเพลิง

ยิ่งค่าทักษะนี้มีมากเท่าไหร่ ความเร็วในการดับไฟก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 

Premonition
เทคนิค Brother-inArms

 ทักษะของลูกเรือจะดีขึ้น จะมีผลกับลูกเรือที่ถูกฝึกถึง 100% เท่านั้น ทักษะนี้จะยังมีผลกับลูกเรือที่ถูกยิงด้วย 

ผู้บัญชาการ
Jack-of-all-trades
ทักษะ Jack-of-all-trades

ทักษะนี้ทำให้ผู้บังคับบัญชาเชี่ยวชาญทุกความสามารถ และทำงานแทนที่ลูกเรือที่หมดสติได้ 

 Tutor
ทักษะ การปรึกษา

ทักษะนี้จะเพิ่มค่าประสบการณ์ให้ทุกคน ยกเว้นผู้บังคับบัญชาเอง จำนวนที่เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับระดับของทักษะนี้ 

Eagle Eye
ทักษะ การจารกรรม

ทักษะ นี้จะเพิ่มระยะการมองเห็น จะมีผลที่มากขึ้นเมื่ออุปกรณ์การมองเห็นเสียหาย หรือใช่ร่วมกับ "Situation Awareness", "Coated Optics", หรือ "Binocular Telescope" 

Premonition
เทคนิค Sixth Sense

ความสามารถพิเศษนี้ ทำให้ผู้บังคับบัญชารู้ได้ว่าศัตรูมองเห็นรถถังหรือไม่ เทคนิคนี้จะมีผลเมื่อถึงระดับ 100% แล้ว 

Expert
เทคนิค Eagle Eye

เทคนิคนี้ใช้ได้กับ ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ชี้ตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนของรถถังศัตรู เทคนิคนี้จะมีผลเมื่อถึงระดับ 100% แล้ว

พลขับ
Ace
ทักษะ การหยุดคลัทช์

ทักษะ นี้ช่วยเพิ่มการหมุนของรถถังให้เร็วขึ้น จะมีผลมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ "Additional Grousers", "Lend-Lease Oil", "Removed Speed Governor", "100-octane Gasoline", และ "105-octane Gasoline" 

Off Road Master
ทักษะ การขับบนทางวิบาก

ทักษะ นี้ช่วยลดการเสียดทานบนภูมิประเทศที่อ่อนหรือค่อนข้างอ่อน ทำให้รถถังเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะ พื้นดินที่ค่าความต้านทานน้อยจะทำให้รถถังเคลื่อนตัวและเร่งได้เร็วขึ้น จะมีผลมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ "Additional Grousers" 

Cruise Master
ทักษะ การขับอย่างนุ่มนวล

ทักษะ นี้เพิ่มความแม่นในการยิงขณะเคลื่อนที่ จะไม่มีผลกับรถถังที่อยู่นิ่งหรือหมุนอยู่ และมีผลมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ "Vertical Stabilizer" 

Ramming Master
ทักษะ การควบคุมผลกระทบ

ทักษะนี้ลดความเสียหายจากการชน  และเพิ่มความรุนแรงในการชนรถถังศัตรู ผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับระดับทักษะ แต่จะไม่มีผลกับรถถังที่อยู่ฝ่ายเดียวกัน 

Neatnik
เทคนิค การบำรุงรักษา

เทคนิคนี้ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลจากเครื่องยนต์ เทคนิคนี้จะมีผลเมื่อถึงระดับ 100% แล้ว 

พลปืน
Master Gunsmith
ทักษะ สรรพาวุธ

ทักษะ นี้เพิ่มความแม่นยำให้กับปืนที่เสียหาย ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะ หากมีคนยิงกระสุนสองคนที่มีทักษะนี้ เฉพาะคนที่มีทักษะสูงกว่าเท่านี้ที่จะมีผล ผลที่ได้จะดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ "Vertical Stabilizer" 

Sharp-shooter
เทคนิค Deadeye

เทคนิคนี้เพิ่มโอกาสการเกิดความรุนแรงเพิ่มเติมกับรถถังและลูกเรือของศัตรู จะมีผลเมื่อเพิ่มขึ้นถึง 100% แล้วและใช้ได้กับกระสุนแบบ AP และ APCR เท่านั้น 

Steady Hands
ทักษะ ยิงไว

เพิ่มความแม่นยำขณะที่ปืนกำลังหมุนอยู่  ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะ  หากมีคนยิงกระสุนสองคนที่มีทักษะนี้ เฉพาะคนที่มีทักษะสูงกว่าเท่านี้ที่จะมีผล ผลที่ได้จะดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ "Vertical Stabilizer" 

Nemesis
เทคนิค กำหนดเป้าหมาย

ความสามารถพิเศษนี้จะทำให้มองเห็นรถถังเป้าหมายได้นานขึ้นอีกสองวินาที ความสามารถพิเศษนี้จะมีผลเมื่อถึงระดับ 100% แล้ว  และคนยิงปืนสองคนที่มีความสามารถพิเศษนี้จะไม่ช่วยให้มีผลดีขึ้น 

พลลำเลียง
 Stickler
เทคนิค การเก็บรักษา

The perk increases ammo rack durability: the shells do not come into contact with each other. The perk comes into effect after it reaches 100%. If two Loaders have the perk, the effect is not cumulative. The perk is more effective when combined with "Wet" Ammo Rack.

ความสามารถพิเศษนี้เพิ่มความทนทานของที่บรรจุกระสุน ทำให้กระสุนไม่ชนกัน ความ สามารถพิเศษนี้จะมีผลเมื่อถึงระดับ 100% แล้ว  และคนบรรจุสองคนที่มีความสามารถพิเศษนี้จะไม่ช่วยให้มีผลดีขึ้น  ผลที่ได้จะดีขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับ "Wet Ammo Rack" 

Hunch
เทคนิค สัญชาตญาณ

ความสามารถพิเศษนี้เพิ่มโอกาสการเปลี่ยนชนิดกระสุนอย่างถูกต้อง ความ สามารถพิเศษนี้จะมีผลเมื่อถึงระดับ 100% แล้ว  กระสุนต้องถูกบรรจุเรียบร้อยแล้วจึงจะใช้ความสามารถนี้ได้อีกครั้ง  และคนบรรจุสองคนที่มีความสามารถพิเศษนี้จะไม่ช่วยให้มีผลดีขึ้น 

 Do-or-Die
เทคนิค กระตุ้นอะดรีนาลีน

ความสามารถนี้ช่วยให้การบรรจุกระสุนเร็วขึ้นเมื่อรถถังมีพลังเหลือ 10% ความ สามารถพิเศษนี้จะมีผลเมื่อถึงระดับ 100% แล้ว  และคนบรรจุสองคนที่มีความสามารถพิเศษนี้จะไม่ช่วยให้มีผลดีขึ้น  ผลที่ได้จะดีขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับ "Gun Rammer" 

พลสื่อสาร
Boffin
ทักษะ การให้สัญญาณ

เพิ่มระยะสัญญาณ ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะ หากมีคนติดต่อสื่อสารสองคน คนที่มีค่าทักษะสูงกว่าเท่านั้นที่มีผล 

Sonar
ทักษะ การรับรู้สถานการณ์

เพิ่มระยะการมองเห็น ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะ หากมีคนติดต่อสื่อสารสองคน คนที่มีค่าทักษะสูงกว่าเท่านั้นที่มีผล  ผลที่ได้จะดีขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับ "Recon" 

Retransmitter
ทักษะ การถ่ายทอด

เพิ่มระยะสัญญาณของการสื่อสารของฝ่ายเดียวกันในระยะที่สัญญาณวิทยุครอบคลุมถึง ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะ หากมีคนติดต่อสื่อสารสองคน คนที่มีค่าทักษะสูงกว่าเท่านั้นที่มีผล 

Last Ditch Attempt
เทคนิค พลังการล้างแค้น

เทคนิคนี้ทำให้คนติดต่อสื่อสารที่รอดตายจากรถถังที่ถูกทำลาย สามารถรายงานตำแหน่งของศัตรูได้นานขึ้นอีกสองวินาที ความสามารถพิเศษนี้จะมีผลเมื่อถึงระดับ 100% แล้ว แต่จะใช้งานไม่ได้หากลูกเรือคนใดหมดสติไป 

ลูกเรือทั้งหมด
Brothers-in-arms
เทคนิค Brothers-in-arms

หากลูกเรือทั้งหมดเรียนรู้ทักษะนี้ ทักษะที่เหลือทั้งหมดจะได้รับโบนัส เทคนิคนี้จะมีผลกับลูกเรือที่ถูกฝึกถึง 100% เท่านั้น แต่จะใช้งานไม่ได้หากลูกเรือคนใดหมดสติไป

 

อย่าลืมว่า ถ้าหนึ่งในสองลูกเรือที่มีความสามารถพิเศษเดียวกัน (หรือทักษะ) คนที่มีความสามารถเหนือกว่าเท่านั้นที่มีผล ดังนั้นหากคุณมี 2 คนบรรจุกระสุนหรือคนติดต่อสื่อสาร มันดีกว่าที่จะฝึกฝนพวกเขาให้มีทักษะที่ต่างกันไป (นอกเหนือจาก Repair, Camouflage, firefighting, Brother-in-arms)

ในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องยากที่จะแนะนำว่าทักษะหรือความสามารถพิเศษใด ที่ควรใช้กับรถถังคันไหน ผู้เล่นแต่ละคนมีแบบแผนการเล่นแตกต่างกัน แม้แต่การเลือกปืนก็ยังขัดแย้งกันได้ กฎข้อเดียวที่ควรทำตามคือการฝึกฝนลูกเรือนั้น ควรเลือกอย่างถีถ้วนว่าทักษะใดที่จำเป็น วางแผนการฝึกฝนแล้วเลือกกลยุทธ์ในการสู้รบในเกม  อ่านความคิดเห็นในฟอรั่ม ดู VOD และค้นดูคำแนะนำจากแหล่งอื่นๆ 

และอย่าลืมว่า สามารถขยายค่ายทหารให้ใหญ่ขึ้น ได้ทุกเวลา !

 

ฝึกฝนลูกเรือของให้มีความสามารถเต็มร้อย เพื่อกำจัดศัตรูของใน World of Tanks! 

ปิด