การรบจัดอันดับ กติกาฤดูกาลเบต้าที่สอง

1. คำนิยาม

ฤดูกาล—ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ให้สามารถทำการรบจัดอันดับได้ ฤดูกาลแต่ละฤดูกาลจะมีของรางวัลและกติกาที่แตกต่างกัน

ด่าน—ในแต่ละฤดูกาลจะมีการแบ่งย่อยเป็นด่านซึ่งใช้เวลาในการแข่งขันระยะหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดด่าน จะทำการบันทึกผลกระดานผู้นำฤดูกาลในขณะที่อันดับและอันดับพาหนะถูกตั้งใหม่

อันดับส่วนตัว—องค์ประกอบความคืบหน้าของผู้เล่นในช่วงด่าน โดยทั่วไปอันดับจะเชื่อมกับบัญชี: ซึ่งจะไม่ผูกกับพาหนะที่ใช้เล่นเพื่อให้ได้รับอันดับ

อันดับพาหนะ—องค์ประกอบความคืบหน้าในช่วงด่าน อันดับพาหนะจะมีให้เมื่อได้อันดับส่วนตัวสูงสุด และจำนวนอันดับพาหนะที่มีได้จะไม่จำกัด อันดับพาหนะแต่ละอันดับจะผูกเข้ากับพาหนะเพื่อให้พาหนะดังกล่าวมีความก้าวหน้าของตัวเอง

บั้งยศ—องค์ประกอบความคืบหน้า (ขั้นในการไปสู่อันดับถัดไป) ซึ่งจะกำหนดว่าใกล้จะถึงอันดับ/อันดับพาหนะถัดไปเพียงใด บั้งยศสามารถได้รับ รักษาไว้ หรือเสียไปจากผลของการรบ จำนวนบั้งยศระหว่างอันดับส่วนตัว/อันดับพาหนะอาจจะแตกต่างกันไป

อันดับที่ลดลงได้—อันดับที่ผู้เล่นสามารถเสียได้ (ทำให้ถูกลดอันดับลง) เมื่อเสียบั้งไป

อันดับที่ลดไม่ได้—อันดับที่มอบให้ผู้เล่นและไม่สามารถเสียได้ (ในช่วงด่านที่กำลังแข่ง) แม้จะเสียบั้งก็ตาม

คะแนนอันดับ—ชุดคะแนนที่ได้รับในแต่ละอันดับ/อันดับพาหนะ ซึ่งผลรวมจะกำหนดตำแหน่งของผู้เล่นในผู้นำฤดูกาล (กระดานผู้นำจัดอันดับ) จำนวนคะแนนที่ได้รับอาจจะแตกต่างกันไปตามอันดับส่วนตัว/อันดับพาหนะ

พันธบัตร—สกุลเงินในเกมใหม่ที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินหรือทอง พันธบัตรจะใช้ในการซื้ออุปกรณ์รุ่นปรับปรุงและคำสั่ง ยิ่งผลการเล่นในด่านและในฤดูกาลดีเท่าใด ก็จะได้รับพันธบัตรจำนวนมากขึ้นเท่านั้น

อุปกรณ์รุ่นปรับปรุง—ส่งผลให้กับพาหนะดังเช่นอุปกรณ์มาตรฐาน แต่มีคุณลักษณะที่ดีกว่าเดิม อุปกรณ์รุ่นปรับปรุงนั้นไม่มีชั้น กล่าวคือ สามารถติดตั้งบนพาหนะทุกชนิดถ้าอุปกรณ์มาตรฐานแบบเดียวกันสามารถติดตั้งบนพาหนะดังกล่าวได้ อุปกรณ์รุ่นปรับปรุงมีให้ในรูปแบบการรบทุกแบบ

คำสั่ง—ยุทธปัจจัยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเอาไว้ (ทั้งแบบมาตรฐานและรุ่นปรับปรุง) หรือเพิ่มโบนัสให้กับทักษะและความสามารถที่ฝึกเอาไว้ (หรือทำให้ทักษะ/ความสามารถที่ยังฝึกไม่สำเร็จส่งผลเหมือนฝึกสำเร็จแล้วในเวลาการรบหนึ่งครั้ง) คำสั่งจะติดตั้งในช่องพิเศษและมีผลในการรบเพียงหนึ่งครั้ง จะมีชนิดคำสั่งสองชนิดด้วยกันคือ: คำสั่งอุปกรณ์และคำสั่งพลรถถัง

 • คำสั่งอุปกรณ์—เพิ่มโบนัสให้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้
 • คำสั่งพลรถถัง—เพิ่มโบนัสให้กับทักษะ/ความสามารถ (ให้เป็นระดับใดก็ได้) ที่ฝึกไว้ หรือทำให้ทักษะ/ความสามารถส่งผลเหมือนฝึกสำเร็จแล้วในกรณีที่พลรถถังยังไม่ได้ทำการฝึก

ตรา—องค์ประกอบการปรับแต่งที่จะได้รับเมื่อถูกคัดเข้าหนึ่งในลีกผู้นำฤดูกาล ตราจะสามารถถูกแสดงข้างชื่อของผู้เล่นในการรบถูกรูปแบบ และยังจะแสดงในหน้าจอโหลดการรบ หน้าจอรายชื่อทีม (เมื่อทำการกด Tab) ในหน้าจอผลการรบ และข้างชื่อผู้เล่นในโรงรถ

ผู้นำฤดูกาล—กระดานจัดอันดับผู้นำซึ่งผู้เข้าร่วมการรบจัดอันดับจะถูกจัดเรียงตามคะแนนอันดับและผลการเล่นอื่นๆ ในการจะได้รับคัดเข้าสู่ผู้นำฤดูกาล ผู้เล่นจะต้องได้รับคะแนนจำนวนที่กำหนดตามแต่ละด่านตลอดฤดูกาล ตำแหน่งของผู้เล่นในผู้นำฤดูกาลจะกำหนดโดยคะแนนรวมที่ได้ในฤดูกาลนั้น

ลีก—กระดานผู้นำฤดูกาลจะมีลีกอยู่ 3 ลีกโดยจะทำการจัดผู้เล่นตามผลการรบของผู้เล่นที่ได้รับคัดเลือก

ช่วงหยุดยิง—ช่วงระหว่างวันที่ “การรบจัดอันดับ” จะไม่มีให้เข้าร่วมในเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน

ลังใส่รางวัล—ลังที่จะมอบรางวัลที่หลากหลายให้เมื่อทำการเปิด

เวลารบหลัก—ช่วงระหว่างวันที่ “การรบจัดอันดับ” จะมีให้เข้าร่วมในเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ

ประสิทธิภาพ—อัตราส่วนจำนวนการรบที่ได้รับบั้งยศกับการรบที่เข้าร่วมทั้งหมดในช่วงฤดูกาล

ปฏิทินการรบจัดอันดับ—แสดงช่วงระยะเวลาของด่านและเวลารบหลักบนเซิร์ฟเวอร์

ประสบการณ์ฐาน—ประสบการณ์ที่ได้รับในการรบโดยไม่นับโบนัสจากเวลาบัญชีพิเศษ กองทัพ และกำลังสำรองส่วนตัว โดยจะแสดงในแถบ “คะแนนของทีม” ในหน้าจอผลการรบ

 

2. วิธีการเข้าร่วม

 • ฤดูกาลเบต้าที่สองของการรบจัดอันดับจะมีให้เข้าร่วมแข่งในวันที่ 18 กันยายน 2017
 • ต้องใช้พาหนะระดับ X เพื่อเข้าร่วมรูปแบบการรบ
 • ในการไปยังการรบจัดอันดับ เลือกรูปแบบดังกล่าวจากรายการรูปแบบการรบในโรงรถ
 • การรบจัดอันดับจะทำการแข่งในช่วงเวลารบหลักเท่านั้น: 
  • 14:00 - 17:00 เวลาไทย & 19:00 - 21:00 เวลาไทย (จันทร์ - พฤหัสบดี)
  • 14:00 - 17:00 เวลาไทย & 1902:00 - 22:00 เวลาไทย (ศุกร์ - อาทิตย์)

3. รูปแบบและระยะเวลา

รูปแบบ

 • การรบจัดอันดับจะจัดในฤดูกาลที่แยกจากกัน
 • การรบจะเป็นในรูปแบบ 15x15 (การรบมาตรฐาน)
 • ระยะเวลาการรบ: 15 นาที
 • เงื่อนไขการชนะ: ทำลายพาหนะข้าศึกทั้งหมดหรือยึดฐานข้าศึกให้ได้
 • ระบบจับคู่จะเหมือนกับการรบแบบสุ่มแต่มีการปรับสมดุลเพิ่มเติมตามอันดับ (ระบบจะพยายามจัดทีมผู้เล่นที่มีอันดับใกล้เคียงกัน)
 • แผนที่ที่มีให้: คาเรเลีย มาลินอฟกา ฮิมเมลสดอร์ฟ โพรโครอฟกา เอนสก์หมู่บ้านทะเลสาบ เหมือง มูโรแวงกา เออร์เลนเบิร์ก แนวซีคฟรีด สำนักสงฆ์ หนองน้ำ เวสต์ฟิลด์ แม่น้ำทราย เอล ฮัลลัฟ สนามบิน ฟยอร์ด อ่าวชาวประมง พื้นที่อาร์คติก ทางหลวง ชายฝั่งเงียบสงบ ทุนดรา ปารีส ลมพายุ
 • ไม่มีหมวดรถถังให้เข้าร่วม
 • เศรษฐกิจจะเหมือนกับการรบแบบสุ่ม

ฤดูกาล

 • ฤดูกาล Beta จะใช้เวลา 21 วันในการทำการแข่งและจะถูกแบ่งเป็น 3 ด่านด้วยกัน
 • แต่ละด่านจะใช้เวลา 7 วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 
  • ด่านที่ 1. ตั้งแต่ 18.09.2017 05:00 เวลาไทย จนถึง  25.09.2017 05:00 เวลาไทย 
  • ด่านที่ 2.  ตั้งแต่ 25.09.2017 05:00 เวลาไทย นถึ 02.10.2017 05:00 เวลาไทย
  • ด่านที่ 3.  ตั้งแต่ 02.10.2017 05:00 เวลาไทย นถึ 09.10.2017 05:00 เวลาไทย
 • กำหนดการรบโดยละเอียดจะมีให้ในโปรแกรมลูกข่าย World of Tanks 

บั้งยศ

 • ผู้เล่น 10 คนแรกตามประสบการณ์ฐานที่ได้รับของทีมที่ชนะจะได้รับบั้งยศหนึ่งบั้ง 5 คนที่เหลือจะรักษาบั้งยศไว้ได้
 • ผุ้เล่น 5 คนแรกตามประสบการณ์ฐานที่ได้รับของทีมที่แพ้จะได้รับบั้งยศหนึ่งบั้ง 10 คนที่เหลือจะเสียบั้ง
 • ในกรณีที่เสมอ ทั้งสองทีมจะถือว่าแพ้
 • ถ้าผู้เล่นหลายคนได้รับประสบการณ์ในจำนวนเท่ากัน ทุกคนจะได้รับบั้งหนึ่งบั้งหากผู้เล่นดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 10 คนแรกของทีมที่ชนะ
 • ถ้ามีผู้เล่นหลายคนได้รับค่าประสบการณ์จำนวนเท่ากัน ทุกคนจะยังรักษาบั้งเอาไว้ได้หากหนึ่งในผู้เล่นดังกล่าวเป็นผู้เล่น 5 อันดับแรกของทีมที่แพ้
 • ในกรณีที่ทำการเล่นไม่ประสบความสำเร็จ (ไม่ได้รับประสบการณ์) ก็จะเสียบั้งไม่ว่าผลการรบจะเป็นเช่นใดก็ตาม

อันดับส่วนตัว

 • จะมีอันดับส่วนตัวให้ 5 อันดับ
 • อันดับ I และอัดนับ V จะถูกลดไม่ได้
 • จำนวนบั้งที่ต้องใช้ในการได้รับอันดับส่วนตัวถัดไปในฤดูกาลเบต้าที่สอง:
  • อันดับ I—1 บั้ง
  • อันดับ II—3 บั้ง
  • อันดับ III—5 บั้ง
  • อันดับ IV—7 บั้ง
  • อันดับ V—9 บั้ง

อันดับพาหนะ

 • อันดับพาหนะมีให้เมื่อผู้เล่นได้อันดับ V
 • จำนวนอันดับพาหนะในแต่ละคันจะไม่มีจำนวนจำกัดในช่วงด่าน
 • อันดับพาหนะแต่ละอันดับจะขึ้นกับพาหนะเฉพาะคันโดยมีความก้าวหน้าของตัวรถเอง
 • อันดับพาหนะจะไม่สามารถถูกลดได้ในฤดูกาล
  • จำนวนบั้งที่ต้องใช้เพื่อการไปยังอันดับพาหนะถัดไปในฤดูกาลเบต้าที่สอง: 5

ระบบจับคู่

 • ระบบจับคู่จะพยายามจัดทีมผู้เล่นที่มีอันดับส่วนตัวเหมือนกัน ถ้าทำไม่ได้จะทำการขยายระยะอันดับให้กว้างขึ้น
 • ทีมจะประกอบด้วยผู้เล่นจำนวนเท่ากันแต่มีอันดับต่างกันเสมอ
 • ระบบจับคู่จะไม่พิจารณาอันดับพาหนะในการจัดทีม
 • ถ้าระบบจับคู่ไม่สามารถจัดทีมได้ภายใน 5 นาที , จะไม่มีการสร้างการรบจัดอันดับขึ้น: ผู้เล่นจะถูกส่งกลับไปยังโรงรถ

คะแนนอันดับ

 • ได้รับ 1 คะแนนอันดับสำหรับทุกๆการเลื่อนขั้นไปยังอันดับพาหนะถัดไป
 • ได้รับ 1 คะแนนอันดับสำหรับทุกๆการเลื่อนขั้นไปยังอันดับส่วนตัวถัดไป
 • จะมอบคะแนนเมื่อมีการเลื่อนอันดับไปเป็นอันดับส่วนตัว/พาหนะถัดไปครั้งแรกเท่านั้น จะไม่ทำการมอบคะแนนซ้ำถ้าหากตกอันดับแล้วเลื่อนอันดับกลับมาได้

ผู้นำฤดูกาล

 • ตำแหน่งผู้เล่นในผู้นำฤดูกาลจะกำหนดโดยจำนวนคะแนนรวมที่ได้ในฤดูกาล
 • ในกรณีที่ผุ้เล่นสองคนหรือมากกว่ามีคะแนนเท่ากัน จะทำการเปรียบเทียบค่าตามลำดับต่อไปนี้: 
  • ประสิทธิภาพ;
  • ความเสียหายเฉลี่ยที่ทำในรูปแบบการรบ;
  • ประสบการณ์เฉลี่ยที่ได้ในรูปแบบการรบ (รวมโบนัสจากบัญชีพิเศษ) 
  •  ความเสียหายเฉลี่ยที่ผู้เล่นช่วยทำ
 • ในกรณีที่ค่าทั้งห้าเท่ากัน ผู้เล่นจะถูกรวมเข้าในลีกของคนที่มีตำแหน่งสูงสุด.
 • กระดานผู้นำฤดูกาลจะมีให้ใน 18 กย. @ 13:00 เวลาไทย
 • ถ้ามีผู้เล่นต่ำกว่า 10 คนเข้ากระดานผู้นำฤดูกาล จะไม่มีการจัดอันดับ  
 • กระดานผู้นำจะทำการอัพเดตหลายครั้งต่อวัน.
 • ในการรักษาตำแหน่งของผู้นำฤดูกาล ผู้เล่นต้องทำคะแนนในจำนวนที่กำหนดตลอดช่วงฤดูกาล 
 • จำนวนคะแนนที่ต้องได้รับสำหรับแต่ละด่าน: 
  • ด่านที่ 1: 4 คะแนน
  • ด่านที่ 2: 8 คะแนน
  • ด่านที่ 3: 12 คะแนน
 • ผู้นำฤดูกาลจะถูกแบ่งเป็น 4 ลีกด้วยกัน:
  • ลีก I: 10% แรกของผู้เล่น
  • ลีก II: 15% ของผู้เล่นถัดมา
  • ลีก III: ผู้เล่น 25% ถัดไป
  • ผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าลีกของฤดูกาล

 

 รางวัล

รางวัลอันดับส่วนตัว

 • อันดับ I — เงิน 50,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานด้วยตัวเอง 3 เครื่อง, ชุดปฐมพยาบาลเล็ก 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมเล็ก 3 ชุด
 • อันดับ II — เงิน 100,000 เหรียญ, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +100% ประสบการณ์พลรถถัง 2 ชั่วโมง, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +200% ประสบการณ์อิสระเป็นเวลา 2 ชั่วโมง, เครื่องดับเพลิงใช้งานอัตโนมัติ 3 ชุด, ชุดปฐมพยาบาลใหญ่ 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมใหญ่ 3 ชุด
 • อันดับ III — เงิน 200,000 เหรียญ, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +50% ประสบการณ์ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง, เครื่องดับเพลิงใช้งานอัตโนมัติ 3 ชุด, ชุดปฐมพยาบาลใหญ่ 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมใหญ่ 3 ชุด
 • อันดับ IV — เงิน 300,000 เหรียญ, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +50% เงินเป็นเวลา 2 ชั่วโมง, เครื่องดับเพลิงใช้งานอัตโนมัติ 5 ชุด, ชุดปฐมพยาบาลใหญ่ 5 ชุด, และชุดซ่อมแซมใหญ่ 5 ชุด
 •  อันดับ V — 1 วันเวลาบัญชีพิเศษ, 1 ช่องเก็บในโรงรถ, เงิน 400,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานอัตโนมัติ 5 ชุด, ชุดปฐมพยาบาลใหญ่ 5 ชุด, และชุดซ่อมแซมใหญ่ 5 ชุด

รางวัลที่ได้รับเหล่านี้มีไว้สำหรับการไปถึงแต่ละอันดับภายในด่านเป็นครั้งแรก

รางวัลภารกิจ “รางวัลสำหรับความมุ่งมั่น”:

 • เงิน 50,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานอัตโนมัติ 1 ชุด, ชุดปฐมพยาบาล 1 ชุด, และชุดซ่อมแซมใหญ่ 1 ชุด

ภารกิจสามารถปฏิบัติให้สำเร็จได้หนึ่งครั้งต่อวันในการรบจัดอันดับเท่านั้น ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ เป็นหนึ่งใน 10 ผู้เล่นแรกตามประสบการณ์ที่ได้รับของทีมคุณในการรบ 10 ครั้ง

รางวัลอันดับพาหนะ ระหว่างด่าน:

 • ด่าน 1 — เครื่องดับเพลิงใช้งานด้วยตัวเอง 5 เครื่อง, ชุดปฐมพยาบาลเล็ก 5 ชุด, และชุดซ่อมแซมเล็ก 5 ชุด
 • ด่าน 2 — เงิน 75,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานด้วยตัวเอง 3 เครื่อง, ชุดปฐมพยาบาลเล็ก 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมเล็ก 3 ชุด
 • ด่าน 3 — เงิน 100,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานด้วยตัวเอง 3 เครื่อง, ชุดปฐมพยาบาลเล็ก 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมเล็ก 3 ชุด

รางวัลอันดับส่วนตัวสูงสุดในช่วงด่าน 

ในการได้รับรางวัลเหล่านี้ โปรดลงชื่อเข้าโปรแกรมลูกข่ายเกมไม่ช้ากว่า 30 วันหลังจากสิ้นสุดด่านที่ทำการแข่ง

 • อันดับ 1 — พันธบัตร 100 ใบพร้อมด้วยลังใส่รางวัลแบบสุ่มหนึ่งลัง
 • อันดับ 2 — พันธบัตร 200 ใบพร้อมด้วยลังใส่รางวัลแบบสุ่มหนึ่งลัง
 • อันดับ 3 — พันธบัตร 300 ใบพร้อมด้วยลังใส่รางวัลแบบสุ่มหนึ่งลัง
 • อันดับ 4 — พันธบัตร 400 ใบพร้อมด้วยลังใส่รางวัลแบบสุ่มหนึ่งลัง
 • อันดับ 5 — พันธบัตร 500 ใบพร้อมด้วยลังใส่รางวัลแบบสุ่มหนึ่งลัง

จะได้รับเมื่อสิ้นสุดด่าน ลังใส่รางวัลสุ่มอาจจะมีของรางวัลดังต่อไปนี้:

 • ช่องเก็บโรงรถ
 • ยุทธปัจจัย
 • เงิน
 • กำลังสำรองส่วนตัว
 • บัญชีพิเศษ

รางวัลฤดูกาล

รางวัลฤดูกาลจะมอบให้ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดฤดูกาล หลังทำการปลดผู้เล่นที่ละเมิดกฎของเกมจากรายชื่อผู้ที่สามารถรับรางวัลไปแล้ว

ในการได้รับรางวัล ให้ลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมลูกข่ายเกมไม่ช้ากว่า 180 วันหลังสิ้นสุดฤดูกาลเบต้าที่สอง

รางวัลจะแตกต่างกันโดยขึ้นกับลีกผู้นำฤดูกาลที่ผู้เล่นได้รับการคัดเข้า:

 • ลีก I — พันธบัตร 4,750 ใบ, ตรา “ทอง, ฤดูกาล Beta ที่สอง” และลังใส่รางวัล: 7 วันบัญชีพิเศษ, ทอง 2,000 แท่ง, กำลังสำรองส่วนตัว 10 ชุดสำหรับ +50% เงินที่ได้รับ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
 • ลีก II — พันธบัตร 2,250 ใบ, ตรา “เงิน, ฤดูกาล Beta ที่สอง” และลังใส่รางวัล: 7 วันบัญชีพิเศษ, ทอง 1,000 แท่ง, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +50% เงินที่ได้รับ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
 • ลีก III — พันธบัตร 750 ใบ, ตรา “ทองแดง, ฤดูกาล Beta ที่สองและลังใส่รางวัล: 1 วันบัญชีพิเศษ, 1 ช่องเก็บโรงรถ, ทอง 500 แท่ง, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +50% เงินที่ได้รับ เป็นเวลา 2 ชั่วโมงients.

การละเมิดกฎและบทลงโทษ

การรบจัดอันดับจะใช้กฎเดียวกันกับการรบแบบสุ่ม โดยจะทำการลงโทษตาม กฎของเกม และ ขออนุญาตการใช้งานขั้นสุดท้าย.

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อ 4.07 หรือ 4.08 ของกฎเกม การใช้ตัวดัดแปลงต้องห้าม หรือการละเมิดที่ร้ายแรงอื่นๆ ผู้เล่นจะถูกปลดจากรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในช่วงระหว่างและสิ้นสุดการรบจัดอันดับฤดูกาลเบต้า

ปิด