นโยบายการเล่นอย่างยุติธรรม

ผู้บัญชาการ,

ในช่วงปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานอย่างหนักในการรับข้อเสนอแนะของคุณมาใช้ในการปรับปรุงตัวเกม หนึ่งความกังวลของพวกคุณคือการเล่นอย่างยุติธรรมและการที่บ่อยครั้งการเล่นถูกขัดขวางด้วยตัวดัดแปลง หรือโปรแกรมของกลุ่มอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่ทำให้ผู้เล่นบางคนมีความได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมในการรบ ตัวดัดแปลงดังกล่าวทำให้ผู้เล่นที่อยากจะเล่นอย่างยุติธรรมหมดสนุกลง

ขณะที่เราได้จัดการกับโปรแกรมดัดแปลงที่ใช้โกงเกมอย่างเงียบๆในช่วงเดือนที่ผ่านมา เราก็ทราบว่าเรายังไม่ได้ระบุให้คุณรู้ว่าตัวดัดแปลงใดบ้างที่เราถือว่าเป็นการโกงและเหตุผลที่ว่าทำไมถือว่าเป็นการโกง และเรายังไม่ได้นิยามการโกงเกมอย่างแน่นอนเท่าใดนัก

ฉะนั้น วันนี้ เราจะทำให้ทุกอย่างชัดเจน:

 • เรายังคงขยายขอบเขตการพัฒนาวิธีการต่อต้านการโกง โดยดูสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น: เราไม่สามารถสัญญาได้ว่าเกมจะไร้การโกง 100% คนที่โกงนั้นฉลาดและการจัดการคนกลุ่มนี้จะเป็นปัญหาถาวร แต่สิ่งที่เราสามารถสัญญาคุณได้คือเราจะพยายามจัดการปัญหาเหล่านี้เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างใสสะอาดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ลดการโกงในเกม และทำการลงโทษใครก็ตามที่ไม่ได้เล่นตามกฏ
 • เราได้กำหนดรายชื่อตัวดัดแปลงที่ผิดกฏของเกมอย่างชัดเจนและเราได้เปิดเผยรายชื่อดังกล่าวให้คุณในตอนนี้ และต่อไป เราจะพยายามจับตาดูตัวดัดแปลงใหม่ที่ถือว่าเป็นการโกงและจะอัพเดตรายชื่อดังกล่าวตามความเหมาะสม
 • เรายังได้สร้างระบบลงโทษอย่างชัดเจน ซึ่งจะเหมือนกันในทุกภูมิภาคและมีผลกับทุกคนที่เราพบว่าใช้โปรแกรมต้องห้าม

ผู้เล่นคนใดก็ตามที่ถูกจับได้ว่าใช้ตัวดัดแปลงต้องห้ามในครั้งแรก แทนที่จะแข่งขันตามกฎ จะได้รับการตักเตือนและถูกพักการเล่นเป็นเวลา 7 วัน และถ้าหากพบว่าทำการใช้ตัวดัดแปลงต้องห้ามอีก

ก็จะถูกแบนจากเกมเป็นการถาวร โดยก่อนจะทำการลงโทษผู้เล่น ทีมของเราจะทำการพิจารณากรณีแต่ละกรณีเพื่อให้แน่ใจว่าการลงโทษนั้นเป็นการสมควรแล้ว เราขอให้คุณเชื่อในการตัดสินใจของเรา

ทีมงานของเราไม่ได้มีพันธะในการให้หลักฐานผู้เล่นหรืออธิบายว่าผู้เล่นใช้ตัวดัดแปลงชนิดใดและจะไม่กระทำการดังกล่าวแม้จะมีการร้องขอก็ตาม

เคารพและเล่นอย่างยุติธรรม

“ปฏิเสธ”การเล่นโกง และรับความสำเร็จด้วยทักษะและการเล่นเป็นทีมของคุณเอง

พักการเล่น 7 วัน

คนที่โกงครั้งแรกจะถูกเตือนและแบนจากเกมเป็นเวลาเจ็ดวัน

แบนถาวร

บัญชีที่พบว่าทำการโกงเกมเป็นครั้งที่สองจะถูกแบนจากเกมเป็นการถาวร

การดัดแปลงใดบ้างที่ถือเป็นการโกง?

เรารู้ว่ามีตัวดัดแปลงสำหรับเกมจำนวนมากมาย และเราก็ได้นำตัวดัดแปลงที่ชุมชนได้สร้างขึ้นหลายตัวเข้ามาใช้ในเกม อย่างไรก็ตามตัวดัดแปลงและโปรแกรมบางตัวไม่เป็นประโยชน์สำหรับคนส่วนมาก เพื่อให้มีความชัดเจนเราจึงได้แบ่งโปรแกรมภายนอกเป็นสามประเภทเมื่อทำการพิจารณาโปรแกรมดังกล่าว:

 1. ตัวดัดแปลงที่ไม่ได้สร้างความได้เปรียบในการเล่นแต่เพียงแค่ทำให้ปรับแต่งข้อมูลสำหรับผู้ดูได้นั้น เหล่านี้ถือว่าเป็นตัวดัดแปลงที่ “สะอาด” และเราเองก็ชอบมัน
 2. ตัวดัดแปลงที่สร้างความได้เปรียบในเกมแต่เป็นชนิดที่เราถือว่ามีประโยชน์ในทางบวกต่อเกม ในระยะสั้น เราจะถือว่ามันเป็นตัวดัดแปลงที่ดี และเราพยายามจะนำมารวมเข้ากับโปรแกรมลูกข่ายมาตรฐานในอนาคต
 3. ตัวดัดแปลงที่มอบความได้เปรียบในการเล่นเกม ซึ่งเป็นชนิดที่ถือว่าแย่สำหรับการเล่นเกมโดยรวม ตัวดัดแปลงเหล่านี้เราถือว่าเป็นการโกงและไม่ผ่านการอนุมัติให้ใช้งาน

รายชื่อด้านล่างคือตัวดัดแปลงที่ถือว่าอยู่ในประเภทที่สาม ผู้เล่นที่ถูกพบว่าใช้ตัวดัดแปลงต่อไปนี้จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้

 • ตัวดัดแปลงที่เปิดเผยตำแหน่งของข้าศึกในวิธีที่ไม่ได้มีในโปรแกรมลูกข่ายปกติ จากการทำเครื่องหมายวัตถุที่ถูกทำลายในแผนที่และแผนที่ย่อตามเวลาจริง จากการเปลี่ยนการแสดงการส่องวิถีกระสุนที่กำลังพุ่งอยู่หรือการคำนวณตำแหน่งปืนอัตตาจรข้าศึกด้วยกระสุนส่องวิถีและทำเครื่องหมายปืนอัตตาจรดังกล่าว รวมไปถึงตัวดัดแปลงที่ทำให้พาหนะที่ถูกตรวจพบยังคงถูกพบเสมอ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เล็งที่พาหนะดังกล่าวก็ตาม
 • โปรแกรมที่ทำให้กันกระสุนฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้น  ด้วยการระบุจุดที่ข้าศึกกำลังเล็งด้วยแสงเลเซอร์
 • ตัวดัดแปลงที่เตือนคุณเมื่อพาหนะที่ถูกตรวจพบกำลังบรรจุกระสุนหรือแสดงเวลาการบรรจุของพาหนะข้าศึก
 • โปรแกรมเล็งอัตโนมัติหรือ “aimbots” ที่เพิ่มการใช้งานมากกว่าการ ล็อคจุดเล็งในโปรแกรมลูกข่ายปกติ โดยเฉพาะตัวที่ล็อคจุดเล็งไปที่จุดอ่อนข้าศึกและ/หรือทำการเล็งดักอัตโนมัติและให้คนที่โกงสามารถควบคุมรถถังหลบหลีกได้ดีกว่าเดิม
 • โปรแกรมที่ทำให้สามารถสั่งใช้งานยุทธปัจจัยแบบพิเศษได้โดยอัตโนมัติ 
 • ตัวดัดแปลงที่ช่วยในการหาข้าศึกโดยการทำให้คุณปรับความโปร่งแสงของวัตถุบนแผนที่ได้
 • โปรแกรมที่สร้าง ร่างเงาของพาหนะข้าศึกบนสนามรบและวางร่างเงาดังกล่าวในตำแหน่งสุดท้ายที่พบ
 • ตัวดัดแปลงที่เปลี่ยนคุณลักษณะทางรูปทรง คุณลักษณะทางสมรรถนะ หรือผลของพาหนะหรือวัตถุใดๆในเกม หรือปรับเปลี่ยนกฎของเกม

เราตั้งใจที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นที่ดีและยุติธรรมและยังคงทำการสอดส่องในเกมและวิวัฒนาการระบบเพื่อให้การเล่นเกมเป็นไปอย่างยุติธรรมสำหรับผู้เล่นทุกคนในอนาคต แต่ทั้งนี้เรายังต้องอาศัยการสนับสนุนของคุณและพร้อมที่จะฟังคำเสนอแนะของคุณเสมอ

มาเล่นกันอย่างจริงจังและยุติธรรมกัน!

ลุยเลย!

ปิด