ตารางการแข่ง

TanksAsia Season 2 Schedule

  จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤ
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

 

 


ตุลาคม

14 15 16
17 18 19 20


Challenge
21 22 23 24 25 26 27

Regular
Challenge
28 29 30 31 1 2 3

Masters    Masters  Regular Challenge

 

 

 


พฤศจิกายน
 

4 5 6 7 8 9 10
   Masters   Regular
Challenge
11 12 13 14 15 16 17
  Masters   Regular Challenge
18 19 20 21 22 23
24
  Masters
Regular Challenge
25 26 27 28 29 30 1
  Masters   Regular Challenge

 

 

 

 

 

 

ธันวาคม

2 3 4 5 6 7 8
  Masters   Regular Challenge
9 10 11 12 13 14 15
   Masters
Regular  
16 17 18 19 20 21 22

Masters
Ro8 เพลย์ออฟ 1&2
Ro8 เพย์ออฟ 3&4
23 24
25 26 27 28
29
Ro4 เพลย์ออฟ 1&2    30 31 1 2 3 4 5 

 

 


มกราคม

6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26
รองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ

27 28 29 30 31 

ลีก:

 • Challenge ซีรีย์ (Ro.64): 20, 27 ตุลาคม; 3, 10, 17, 24 of พฤศจิกายน; 1, 8  ธันวาคม
 • Regular ซีรีย์ (Ro.8): 26 ตุลาคม; 2, 9, 16, 23, 30 พฤศจิกายน; 7, 15 ธันวาคม
 • Masters ซีรีย์ (Ro.8): 29-31 ตุลาคม; 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 พฤศจิกายน, 3-5, 9-11, 17-19 ธันวาคม
 • เพลย์ออฟ (Ro.8, Ro.4): 21-23 ธันวาคม
 • รอบชิงชนะเลิศ: 24-25 มกราคม

เพลย์ออฟ:

 • Ro8 เพลย์ออฟ 1: ผู้ชนะ National Series  'A' vs ผู้ชนะ National Series 'B'
 • Ro8 เพลย์ออฟ 2: ผู้ชนะ National Series 'C' vs TanksAsia Master ซีรีย์ 'อันดับ 4'
 • Ro8 เพลย์ออฟ 3: ผู้ชนะ National Series 'D' vs TanksAsia Master ซีรีย์'อันดับ 5'
 • Ro8 เพลย์ออฟ 4: ผู้ชนะ National Series 'E' vs ผู้ชนะ National Series 'F'

 • Ro4  เพลย์ออฟ  1: Ro8 Winner 'A' vs TanksAsia Master ซีรีย์'อันดับ 2'
 • Ro4  เพลย์ออฟ  2: Ro8 Winner 'B' vs TanksAsia Master ซีรีย์ 'อันดับ 3'

วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


รอบการแข่ง Challenge ซีรีย์

ตารางการแข่งแบบเต็มจะมีให้หลังการปิดการรับสมัคร ของทั้ง 64 ทีมเมื่อครบจำนวน ในแต่ละสัปดาห์ การแข่งของรอบ Challenge จะเริ่มเวลา 10:00 ตามเวลาไทย(03:00 UTC) ของทุกวันอาทิตย์ และสิ้นสุดในทุกวันอาทิตย์ และ เมื่อจบรอบ 4 ทีมสุดท้าย เมื่อได้ 4 ทีมสูงสุดแล้ว

 • รอบที่ 1 (รอบ 64 ทีม), สุ่มแผนที่: อาทิตย์เวลา 10:00 ตามเวลาไทย (03:00 UTC)
 • รอบที่ 2 (รอบ 32 ทีม), สุ่มแผนที่: อาทิตย์เวลา 12:00 ตามเวลาไทย (05:00 UTC)
 • รอบที่ 3 (รอบ 16 ทีม), สุ่มแผนที่: อาทิตย์เวลา, 14:00 ตามเวลาไทย (07:00 UTC)
 • รอบที่ 4 (รอบ 8 ทีม), สุ่มแผนที่: อาทิตย์เวลา, 16:00 ตามเวลาไทย (09:00 UTC)

ตารางการแข่งรอบ Regular ซีรีย์

 • ทุกวันเสาร์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เวลา 10:00 ตามเวลาไทย (03:00 UTC) (2 การแข่ง), เวลา 13:00 ตามเวลาไทย (06:00 UTC) (2 การแข่ง)

ตารางการแข่งรอบ Masters ซีรีย์

 
 • ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัส เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เวลา, 19:00 ตามเวลาไทย (12:00 UTC) (7 การแข่ง)

คำนวนเวลาในท้องที่ได้โดยใช้เครื่องมือ Time Zone Converter เพื่อหาเวลาในท้องที่ของท่าน!

ปิด