Masters ซีรีย์(สัปดาห์ที่ 6)

Masters ซีรีย์สัปดาห์ที่ 6: 30 มิ.ย. - 1 ส.ค. 2556  (วันอังคาร - พฤหัสบดี).

เวลาสำหรับรอบ Masters ซีรีย์ในการแข่งขันซีซั่นที่ 1.

Masters ซีรีย์(สัปดาห์ที่ 6) ทีมที่เข้าร่วม

  • Yoe IRONMEN
  • Team Efficiency
  • NightEagles
  • PVP Super Friends
  • Sily Ducks Revulution
  • Insidious Gaming
  • Anubis Empire
  • Immortal_[VNPA]

ตารางการแข่งขัน และเวลาการถ่ายทอดสดสำหรับ Masters ซีรีย์ (สัปดาห์ที่ 6) ตามด้านล่างนี้:

วันที่ เวลาไทย   รอบ
 ทีม

30 กค.

19:00 Ro8 คู่1 yoe IRONMEN
vs
Immortals_[VNPA]
หลังจบคู่ 1
Ro 8 คู่2 NightEagles
vs.
Insidious Gaming

31 กค.

19:00 Ro 8 คู่3
  PVP Super Friends
vs
Anubis Empire
หลังจบคู่ 3
Ro8 คู่4
Team Efficiency
vs
Silly Ducks Revolution

1 สค.

19:00 Ro 4 คู่1 ผู้ชนะของ Ro8 คู่1
vs
.
ผู้ชนะของ Ro8 คู่2
หลังจบคู่ 1 Ro4 คู่2
ผู้ชนะของ Ro8 คู่3
vs
.
ผู้ชนะของ Ro8 คู่4
หลังจบคู่ 2
รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะของ Ro4 คู่1
vs.
ผู้ชนะของ Ro4 คู่2

การแข่งขันคู่แรกของวันจะเริ่มเวลา 19.00 ตามเวลาในไทย และคู่ต่อๆไปจะเริ่มในเวลาหลังจบคู่ที่หนึ่ง

ปิด