ผลแข่งวันที่ 19-25 สค.

Masters ซีรีย์ ( 20 - 22 สค.)  

วันที่ เวลาไทย  รอบ  ทีม

20 สค.

19:00 Ro8 คู่ 1 Insidious Gaming
3:2
Front Mission
หลังจบคู่ 1
Ro 8 คู่ 2 yoe IRONMEN
0:3
Team Efficiency

21 สค.

19:00 Ro 8 คู่ 3
Anubis Empire
3:0
Rush
หลังจบคู่ 3
Ro8 คู่ 4
U Are Dead
3:1
Immortals_[VNPA]

22 สค.

19:00 Ro 4 คู่ 1 Insidious Gaming
3:0
Team Efficiency
หลังจบคู่ 1
Ro4 คู่ 2
Anubis Empire
1:3
U Are Dead
หลังจบคู่  2
รอบชิง Insidious Gaming
3:2
Anubis Empire
 

เพลย์ออฟ (24 ส.ค.)  

วันที่ เวลาไทย    รอบ      ทีม

24 สค.

11:00  คู่ 1 U Are Dead
3:1
Immortals_[VNPA]
หลังจบคู่ 1 คู่ 2 Immortals_[VNPA]
2:3
yoe IRONMEN


VS PVP Missionary
ปิด