ผลแข่งวันที่ 12-18 สค.

Masters ซีรีย์ ( 13 - 15 สค.)  

วันที่ เวลาไทย  รอบ  ทีม

13 สค.

19:00 Ro8 คู่ 1  Team Efficiency
1:3
Insidious Gaming
หลังจบคู่ 1
Ro 8 คู่ 2 U Are Dead
3:0
Front Mission

14 สค.

19:00 Ro 8 คู่ 3

 
Immortals_[VNPA]
3:2
yoe IRONMEN
หลังจบคู่ 3
Ro8 คู่ 4
Anubis Empire
3:1
Rush

15 สค.

19:00 Ro 4 คู่ 1 Insidious Gaming
3:1
U Are Dead
หลังจบคู่ 1
Ro4 คู่ 2
yoe IRONMEN
0:3
Anubis Empire
หลังจบคู่  2
รอบชิง Insidious Gaming
3:2 
Anubis Empire 
 

Regular ซีรีย์ (17 ส.ค.)  

วันที่ เวลาไทย    รอบ      ทีม

17 สค.

11:00  คู่ 1 Team Efficiency
3:0
Steel Knight
หลังจบคู่ 1 คู่ 2 Immortals_[VNPA]
3:0
PVP Missionary
หลังจบคู่ 2 คู่ 3 Front Mission
3:0
Casually Apathetic Tankers
หลังจบคู่ 3 คู่ 4 Rush
3:2
Run


VS PVP Missionary
ปิด