อันดับ

#ทีมคะแนนแข่งเกม ชนะ-แพ้รอบ
ชนะ-แพ้
1 Insidious Gaming
1,150 17 11 - 6
40 - 29
2 Team Efficiency 1,080 18 12 - 5
33 - 25
3
PVP Super Friends
805 12 9 - 3 30  -  15
4 Anubis Empire 690 14 7 - 7
31 - 27
5
NightEagles
680 12 8 - 3 24 - 19
6   yoe IRONMEN
640 11 6 - 4
19 - 22
7 Immortals_[VNPA] 615 12 4 - 8
21 - 27
8 U Are Dead 380 8 3 - 5 15 - 17
9 Silly Ducks Revolution 360 7 1 - 6 6 - 20
10
AVANT-GARDE
200 4 0 - 4
4 - 12
11   the Inspired Aggregated Force
170 4 2 - 2 6 - 7
12
Front Mission 170 2 0 - 2 2 - 6
13 Rush 115 1 0 - 2 1 - 6
14 PVP SPEC_OPS 35 1 0 - 1

2 - 3


ปิด