ดูการแข่งย้อนหลัง


รอบชิงชนะเลิศ

รอบทีมชมการแข่ง
 Finals   
   
U Are Dead vs. NightEagles   
  
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6

Round of 4

รอบทีมแข่งชมการแข่ง
การแข่งที่ 1 
U Are Dead vs. (I-A-F) Professional Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 2 NightEagles  vs. AVANTE-GARDE Set 1
Set 2
Set 3

Round of 8

รอบทีมแข่งชมการแข่ง
การแข่งที่ 1 
U Are Dead vs. RTA-E Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 2 Alpha Team Singapore  vs. (I-A-F) Professional Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 3 NightEagles vs. Silly Ducks Revolution Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
การแข่งที่ 4 AVANTE-GARDE vs. the Inspired Aggregated Force Set 1
Set 2
Set 3
Set 4

Round of 16

รอบทีมแข่งชมการแข่ง
การแข่งที่ 1 
U Are Dead vs. -V- Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 2 RTA-E vs. PVP 2   Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
การแข่งที่ 3
  Alpha Team Singapore  vs. CNMB
   Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 4
  (I-A-F) Professional vs. -4S-
  Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 5

NightEagles vs. Fadiq Bale

Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
การแข่งที่ 6 Silly Ducks Revolution vs. [PBKAC] 2 Grilles, 1 Krupp Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
การแข่งที่ 7 NightEagles2 vs. AVANTE-GARDE
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
การแข่งที่ 8 the Inspired Aggregated Force vs. FBB2 Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5

Round of 32

รอบทีมแข่งชมการแข่ง
การแข่งที่ 1 
U Are Dead vs. EFFICIENCY!!! Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
การแข่งที่ 2 - MALAYAN TIGER vs. -V- Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 3
  MUPPETS vs. RTA-E   Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
การแข่งที่ 4

AUS Oi Oi Oi vs. PVP 2   Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 5

Alpha Team Singapore vs. FURY

Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 6

CNMB vs. Malaysian Core Tanker

Set 1
Set 2
Set 3
 การแข่งที่ 7   (I-A-F) Professional vs. -GOSU-

 Set 1
Set 2
Set 3
 การแข่งที่ 8
AKI48 vs. -4S-

Set 1
Set 2
Set 3
 การแข่งที่ 9
  NightEagles vs. CIV1st

Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 10
  
ARMED n DANGEROUS vs. Fadiq Bale
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
 การแข่งที่ 11
  Silly Ducks Revolution vs. U Are Done
   Set 1
Set 2
Set 3
 การแข่งที่ 12
  [PBKAC] 2 Grilles, 1 Krupp vs. Black Scorpion
  Set 1
Set 2
Set 3
 การแข่งที่ 13
  NightEagles2 vs. RHB48
  Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
การแข่งที่ 14
AVANTE-GARDE vs. SEIKABBS(YSD) Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
การแข่งที่ 15 the Inspired Aggregated Force vs. team sepira ver.0.0.3 Set 1
Set 2
Set 3
การแข่งที่ 16
   TOG vs. FBB2   Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
ผลการแข่งขัน ดูการแข่งย้อนหลัง กฎและกติกา
ปิด