• 7 Ngày Tài khoản Premium WoT

  • 500 Vàng

  • T-127

  • Chỗ để xe

  • Kíp lái 100%

Một xe Premium thuê miễn phí cùng kíp lái thành thạo 100% cho 10 trận.

Mã giới thiệu này chỉ dành cho người chơi mới (chưa có ID Wargaming.net) và phải được sử dụng trước khi tạo tài khoản. Sau khi nhập, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng kí. Nếu đã có ID Wargaming.net rồi, bạn có thể gửi mã giới thiệu cho bạn bè.