Đăng ký ngay

Sở hữu 1 xe Premium, vàng và Tài khoản Premium WoT miễn phí. Quà cho tất cả những ai đăng ký!

WATCH GAMEPLAY

Đăng ký và chơi!

Tạo tài khoản để tải game và tham chiến với những người chơi khác trên các chiến xa nổi tiếng nhất thế giới!

 • Nhập địa chỉ email
 • Địa chỉ email mà bạn cung cấp là không chính xác. Xin vui lòng xác minh lại thư điện tử của mình.
 • Địa chỉ email mà bạn cung cấp là không chính xác. Xin vui lòng xác minh lại thư điện tử của mình.
 • Địa chỉ email quá ngắn.
 • Địa chỉ email quá dài.
 • Bạn không thể dùng địa chỉ email này để đăng ký tài khoản.
 • Đã có một tài khoản được đăng ký bằng địa chỉ email này rồi.
 • Chọn tên người dùng.
 • Tên người dùng quá ngắn.
 • Tên người dùng quá dài.
 • Ký tự hợp lệ: "A-Z", "0-9", "_"
 • Tên người dùng này bị cấm.
 • Hãy chọn tên khác.
 • Chọn mật khẩu trong game.
 • Mật khẩu quá ngắn.
 • Mật khẩu quá dài.
 • Tên người dùng không được giống với mật khẩu.
 • Địa chỉ email không được giống với mật khẩu.
 • Ký tự hợp lệ: "A-Z", "0-9", "_"
 • Nhập lại mật khẩu của bạn.
 • Các mật khẩu không khớp nhau.
 • Mã giới thiệu không hợp lệ. Hãy kiểm tra lại mã mà bạn đã nhập.
 • Mã giới thiệu này không tồn tại. Hãy kiểm tra lại mã mà bạn đã nhập.
 • Mã giới thiệu quá dài. Hãy kiểm tra lại mã mà bạn đã nhập.

Bạn có thể bỏ theo dõi tin tức hướng đối tượng bất kỳ lúc nào ở mục Quản lý Tài khoản.

Đã có tài khoản rồi?

Xin cảm ơn!

Quá trình đăng ký của bạn đã hoàn tất. Bạn đã có thể bắt đầu tải game và tham dự những trận đấu tăng kinh điển giữa 30 quái vật thép, nơi trí óc sẽ chiến thắng!

Lỗi máy chủ

Lỗi máy chủ

Chúng tôi đang cố gắng khắc phục vấn đề này. Xin vui lòng cập nhật trang hoặc quay lại sau.

Chúng tôi phải xác minh rằng bạn không phải robot. Vui lòng nhập các ký tự bạn thấy trong hình.

 • Nhập ký tự bạn thấy trong hình
 • CAPTCHA đã nhập không đúng. Vui lòng thử lại.