• 7 วันบัญชีพิเศษ WoT

  • ทอง 500 เหรียญ

  • T-127

  • ช่องเก็บในโรงรถ

  • พลรถถัง 100%

ช่วงเช่าฟรีพาหนะพิเศษหนึ่งคันมีพลรถถังฝึกถึง 100% ในช่วงเวลาการรบ 10 ครั้ง

รหัสเชิญนี้มีให้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มี ID Wargaming.net เท่านั้น และจะต้องใช้ก่อนทำการสร้างบัญชีขึ้นมา หลังจากนั้นคุณจะถูกพาไปยังหน้าทำการลงทะเบียน ถ้าคุณมี ID Wargaming.net อยู่แล้ว คุณสามารถส่งรหัสเชิญของคุณไปให้เพื่อนคุณได้