ภาพรถถัง

Chi-To

ภาพ

Nashorn

ภาพ

DW II

ภาพ

FV3805

ภาพ

Birch Gun

ภาพ

SU-14-1

ภาพ

Leopard 1

ภาพ

T70

ภาพ

AT 8

ภาพ

AT 7

ภาพ

M3 Lee

ภาพ

BT-2

ภาพ

TOG-2

ภาพ

T71

ภาพ

T54E1

ภาพ

AMX 12t

ภาพ

T-34-2

ภาพ

T-34-1

ภาพ

AT-1

ภาพ

Hummel

ภาพ

A-20

ภาพ
ปิด