9.9 จัดรถถังที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน PZ II Ausf J ขายครั้งแรกในเอเชีย จัดรถถังที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน PZ II Ausf J ขายครั้งแรกในเอเชีย

งานแสดงเกม & การ์ตูน ประเทศมาเลเซีย (19-20 พ.ค. 2012)

Games & Comics Convention, MY (19-20 May, 2012)