9.10 ลงสมัครในการแข่ง All You Need Is Battle Season 2 ได้แล้ว! ลงสมัครในการแข่ง All You Need Is Battle Season 2 ได้แล้ว!

ปฎิทินกรกฎาคม : JagdTiger

July Calendar: JagdTiger