9.9 จัดรถถังที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน PZ II Ausf J ขายครั้งแรกในเอเชีย จัดรถถังที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน PZ II Ausf J ขายครั้งแรกในเอเชีย