9.9 จัดรถถังที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน PZ II Ausf J ขายครั้งแรกในเอเชีย จัดรถถังที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน PZ II Ausf J ขายครั้งแรกในเอเชีย

กำลังสำรอง

การขยายอาณาเขตเชิงรุกของกองทัพคุณในแผนที่โลกและการครอบครองจังหวัดที่เพิ่มขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีการวางกำลังเพิ่มเพื่อเผชิญกับการท้าทายทั้งหมดในสงครามระหว่างกองทัพ

หน่วยรบที่ไม่ได้เข้ารบของกองทัพของคุณจะแสดงไว้ในแถบกำลังสำรองใต้แผนที่ เบี้ยที่พร้อมในการวางกำลังจะแสดงเป็นสีเขียว

 

วางกำลังเบี้ยจากกำลังสำรอง

คุณสามารถวางเบี้ยจากกำลังสำรองลงบนแผนที่ได้ แต่ก็ต้อเมื่อจังหวัดดังกล่าวมีกองบัญชาการของคุณ ถ้าคุณย้ายกองบัญชาการของคุณในตาเดินปัจจุบันแล้ว การวางกำลังจะสามารถทำได้ในตาเดินต่อไป

ในการวางเบี้ยจากกำลังสำรองลงบนแผนที่:

  1. คลิก บนด้านซ้ายของแผงกำลังสำรอง คลิกหนึ่งครั้งเพื่อวางเบี้ยหนึ่งเบี้ย กด Shift ค้างไว้และคลิกปุ่มเพื่อวางกำลังเต็มจำนวนเบี้ยสูงสุด คุณไม่สามารถวางเบี้ยได้เกิน 15 เบี้ยต่อหนึ่งจังหวัดของคุณ
  2. คลิก จำนวนของเบี้ยที่วางลงไปจะแสดงเป็นสีเหลือง ซึ่งหมายความว่าคุณยังสามารถคืนเบี้ยกลับกำลังสำรองได้จนกว่าจะสิ้นสุดตาเดิน

การวางกำลังจริงจะเกิดขึ้นในตาเดินหน้าและเบี้ยจะพร้อมสำหรับการเคลื่อนที่ทันที

 

คืนเบี้ยไปยังสำรอง

ในการคืนเบี้ยจากแผนที่ไปยังกำลังสำรอง:

  1. เลือกจังหวัดที่มีเบี้ยของคุณ
  2. คลิก ในแผงควบคุมหลักใต้แผนที่ การคลิกหนึ่งครั้งจะเป็นการคืนเบี้ยหนึ่งเบี้ย กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่ปุ่มเพื่อทำการคืนเบี้ยจำนวนสูงสุด
  3. คลิก

เบี้ยที่ถูกส่งคืนไปยังกำลังสำรองจะถูกแสดงเป็นสีเหลืองซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเคลื่อนย้ายเบี้ยกลับไปยังจังหวัดได้จนกว่าจะสิ้นสุดตาเดินปัจจุบัน

 

ในการวางเบี้ยที่กลับสูกำลังสำรองภายในตาปัจจุบัน:

  1. เลือกจังหวัดที่คุณต้องการที่จะวางเบี้ย
  2. คลิก ในแผงควบคุมหลักใต้แผนที่ คลิกหนึ่งครั้งเพื่อวางเบี้ยหนึ่งเบี้ย กด Shift ค้างไว้ แล้วคลิกปุ่มเพื่อวางเบี้ยจำนวนสูงสุด
  3. คลิก
เบี้ยสีเหลืองในกำลังสำรองจะกลายเป็นสีแดงในตาต่อไปและจะไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง เลื่อนเมาส์ไปยังเบี้ยเพื่อที่จะดูว่าเหลืออีกกี่ตาเดินจนกว่าจะวางกำลังได้อีก