BH-VN

[BH-VN] BraveHearts

Ngu rất khổ - Sống phải nghĩ

Created: ---

The clan is not included in the rating of the Campaign. The winners of this rating will receive unique prizes.

Learn more about the Campaign

BraveHearts - Những trái tim quả cảm.
Nòng cốt vẫn là BraveHearts - sv VTC. Nay với tên cũ nhưng viết tắt mới [BH-VN]. Vẫn tiêu chí cũ tấn công đẹp mắt - chết cả còn hơn 1 lũ chuột rúc trong base - rồi cũng chết cả.
BH tiếp tục tuyển quân, kêu gọi những ai có khả nang tác chiến trong clan war (chiến đấu với tinh thần brave heart...)
Chỉ tiêu đơn giản: trên 5000 trân, winrate: 50% +; Tỉ lệ trúng 75% trở lên (ko tính pháo).
Ngoài ra: BH đặc biệt tuyển 1 chỉ huy chiến trường (có tâm 2 3 người đi cùng người đó để hỗ trợ).
Ai có khả năng đảm nhiệm và đủ team nhỏ cover thì mời ứng cử, BCH sẽ test khả năng chiến thuật và chỉ huy trong trận (tối thiểu 15 trận).


Mọi thông tin liên hệ:
RC us ID: 5418837
Tomhager:0982886912
https://www.facebook.com/groups/BraveHearts.vn/
https://www.facebook.com/Tomhager69 (Nhắn tin nhé)

Military Personnel (36) Data as of

# User Name Position Joined